Geniet supportprofessional vertrouwen van manager?

9 juni 2022 | Door redactie

Het vak van de managementondersteuner verandert razendsnel. Steeds vaker zijn supportprofessionals meer een soort co-managers. Maar wat betekent deze ontwikkeling voor de vertrouwensband tussen ondersteuners en hun managers?

Opleidingsinstituut Schoevers ondervroeg 500 Nederlandse managers en directeuren over de vertrouwensband met hun ondersteuners. Hier blijkt meteen een interessant verschil zichtbaar te worden. 62% van de mannelijke managers zegt zijn supportprofessional blind te vertrouwen, terwijl dit bij vrouwelijke managers 52% is. Sowieso zegt meer dan de helft van alle managers dat de ondersteuner (mede)verantwoordelijk is voor het succes van de organisatie. De supportprofessional van nu houdt zich dan ook vaak niet meer uitsluitend bezig met agendabeheer, het opstellen van de vergaderagenda (tool) en de zakelijke communicatie; projectmanagement en adviseren bij strategische beslissingen zijn al lang geen uitzondering meer.

Ondersteuner mee naar nieuwe werkgever

Dit blinde vertrouwen vertaalt zich in het volgende: volgens twee op de vijf managers zou het reilen en zeilen binnen de organisatie zonder de supportprofessional volledig in de soep lopen. 52% van de respondenten geeft zelfs aan dat zij bij het wisselen van baan hun ondersteuner graag zouden meenemen. Mooie cijfers en uitspraken, maar het betekent ook dat bijna de helft van de Nederlandse supportprofessionals meer waardering zou kunnen krijgen dan momenteel het geval is. Het kan ook betekenen dat een deel van de managers vindt dat ondersteuners zich meer of sneller moeten aanpassen aan hun veranderende vakgebied (artikel).