Gros scholingsmiddelen regelmatig of vaak toegepast

13 september 2021 | Door redactie

De meeste scholingsmiddelen worden vaak of regelmatig ingezet door organisaties. Dat bleek uit een recent onderzoek dat Motivaction deed in opdracht van Rendement Uitgeverij naar de recente ontwikkelingen op het gebied van scholing. Vooral trainingen/cursussen van maximaal een dag zijn populair bij de organisaties van de 466 professionals die deelnamen aan het onderzoek.

Organisaties zetten trainingen/cursussen van maximaal een dag vaak of regelmatig in (in totaal: 69%). Dit komt naar voren uit het recente onderzoek van Rendement Uitgeverij naar scholing. De top 5 van de meest gevolgde typen scholing/ontwikkelingsvormen is als volgt:

  1. Trainingen/cursussen van maximaal een dag (vaak en regelmatig: 69%).
  2. Vakliteratuur (vaak en regelmatig: 59%).
  3. Opleidingen van korter dan een jaar (vaak en regelmatig: 59%).
  4. Webinars (vaak en regelmatig: 55%).
  5. E-learnings en training on the job (beide vaak en regelmatig: 51%).

Ook seminars/congressen/presentaties (47%), meerdaagse cursussen/trainingen (46%) en coaching (34%) worden nog vaak en regelmatig aangeboden. 

Intervisie minder populair

Ten opzichte van alle andere gebruikelijke opleidingsmiddelen wordt alleen intervisie minder regelmatig ingezet door organisaties. Daarbij bespreken werknemers met elkaar en met vakgenoten werkproblemen om zo van elkaar te leren en elkaar te kunnen adviseren. Intervisie wordt door 26% vaak of regelmatig aangeboden en door 39% soms en 26% nooit. Ook opleidingen van langer dan een jaar zijn minder populair. Slechts 21% van de organisaties bieden deze opleidingen vaak of regelmatig aan, 60% soms en 16% helemaal nooit.
Voor alle middelen geldt dat het gebruik samenhangt met de omvang van de organisatie: hoe groter de organisatie hoe hoger de gebruiksfrequentie van de verschillende scholingsmiddelen.

Bijlagen bij dit bericht