Opleidingsbudget blijft onbenut door tijdgebrek

21 oktober 2013 | Door redactie

Hoewel het budget voor opleiding en training bij Nederlandse organisaties daalt, wordt het lang niet altijd opgebruikt. Bij grote organisaties blijft maar liefst een kwart van het opleidingsbudget onbenut. Dat zou ook komen doordat managers te weinig tijd hebben om de juiste opleiding of training voor personeel uit te zoeken.

Uit onderzoek door NIDAP onder 223 HR-opleidingsverantwoordelijken blijkt dat bijna 40% van de organisaties in Nederland het opleidingsbudget maar gedeeltelijk gebruikt. Bij organisaties met meer dan 1.000 werknemers blijft een kwart van het opleidingsbudget onbenut. Uit het onderzoek blijkt dat HR-adviseurs zo veel taken op hun bordje hebben dat het kiezen van de juiste opleiding of training er vaak bij inschiet. Ook zouden managers – die vaak bepalen welke opleidingen hun medewerkers mogen volgen – onvoldoende tijd en inzicht hebben in de opleidingsmogelijkheden.

Zes stappen bij het kiezen van een opleiding

Als opleidingsverantwoordelijke kunt u lijnmanagers ondersteunen bij het kiezen van opleidingen die de organisatie rendement opleveren. Een opleiding of training heeft alleen meerwaarde als medewerkers de nieuwe kennis en vaardigheden blijvend in de praktijk brengen. Om ervoor te zorgen dat de opleidingen aansluiten bij de doelen van de organisatie kunt u in overleg met de manager het volgende stappenplan doorlopen:

  1. Inventarisatie: breng de opleidingsbehoefte en -doelen in kaart.
  2. Doel en middelen: bekijk welke medewerkers in aanmerking komen voor scholing, welke opleiders of trainers u wilt inzetten en wat de beste methode is om de opleidingsdoelen te bereiken.
  3. Evaluatie: beoordeel na afloop van de opleiding of training of de opleidingsdoelen zijn behaald.
  4. Effect: ga na of de opleiding of training het gewenste effect heeft. Hebben de medewerkers die kennis en vaardigheden opgedaan die u vooraf heeft beoogd?
  5. Duurzaamheid: bepaal of het geleerde daadwerkelijk van pas komt in de praktijk en ook duurzaam wordt toegepast door medewerkers.
  6. Evaluatie van het rendement: zet op een rijtje wat de totale kosten en toegevoegde waarde en baten van de opleidingen of trainingen zijn geweest.

Bijlagen bij dit bericht

Opleiden
E-learning | VideoCollege 29 minuten
Studiekostenbeding
Infographic