OR kan pleiten voor evaluatie hybride werken

31 juli 2023 | Door redactie

De coronapandemie heeft tot blijvende veranderingen geleid op de werkvloer. Zo is hybride werken inmiddels niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven. In veel organisaties kwam het beleid voor (gedeeltelijk) thuiswerken in relatief korte tijd tot stand. Maar hoe zijn de ervaringen tot dusver in de praktijk? De OR doet er goed aan om bij de bestuurder te pleiten voor een evaluatie van het beleid.

Tijdens de coronapandemie werd duidelijk dat thuiswerken in veel organisaties een prima optie is en zelfs belangrijke voordelen biedt. Bij werknemers leidt dit vaak tot een betere werk-privébalans. Bovendien zijn minder reisbewegingen zowel gunstig voor de drukte op de weg en in het ov als voor het milieu. Veel organisaties zijn daarom structureel overgestapt op hybride werken (deels op kantoor en deels elders). Nu zij hier enige tijd ervaring mee hebben opgedaan, is het een goed moment om het beleid eens onder de loep te nemen. Ook omdat in de tussentijd misschien veel veranderd is, zoals de inrichting van de werkplekken of de locatie van de organisatie.

Handvatten voor aanscherping beleid voor hybride werken

De ondernemingsraad (OR) kan zijn initiatiefrecht (artikel 23 WOR) gebruiken om bij de bestuurder aan te dringen op een evaluatie van het beleid voor hybride werken. Hoe ervaren werknemers het (gedeeltelijk) thuiswerken en het werken op kantoor nu? Is er sprake van een goede balans tussen werk en privé en draagt hybride werken daaraan bij? Zijn de thuiswerkfaciliteiten in orde? Tegen welke struikelblokken lopen werknemers aan? Zijn werknemers in het algemeen tevreden over het beleid voor hybride werken en welke zaken zouden zij liever anders zien? En hoe kijken leidinggevenden aan tegen het gedeeltelijk thuiswerken? De uitkomsten van zo’n evaluatie bieden de organisatie de nodige handvatten om het beleid verder aan te scherpen en beter af te stemmen op de behoeften van werknemers en de situatie in de  organisatie.

OR kan bestuurder adviseren over verbetering van beleid

De OR kan de bestuurder ook altijd adviseren over mogelijkheden om het beleid voor hybride werken te verbeteren. De toolbox Succesvol thuiswerken in 6 stappen helpt organisaties bij het opstellen en actualiseren van een goed beleid voor (gedeeltelijk) thuiswerken. Ook de toolbox voor effectief en gezond hybride werken, ontwikkeld door TNO en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), en bijvoorbeeld de Multidisciplinaire preventieve richtlijn werk-privébalans (pdf) van de Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) kunnen handige hulpmiddelen zijn om het beleid tegen het licht te houden.

Meer informatie over hybride werken vindt u in de toolbox Snel aan de slag met hybride werken en samenwerken.