OR kan eerder OR-verkiezingen organiseren

21 mei 2021 | Door redactie

De zittingsperiode van een ondernemingsraad (OR) is vastgelegd in het OR-reglement. In de regel blijft de OR 3 jaar aan. Kan de OR door omstandigheden de zittingsperiode niet vol maken, dan kan de OR vervroegde verkiezingen uitschrijven.

De regels voor de zittingsduur van de OR zijn vastgelegd in artikel 12 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Hierin staat dat OR-leden in principe voor 3 jaar zitting nemen in de OR. In het reglement mag de OR een afwijkende zittingstermijn vastleggen: dat de voltallige raad na 2 of 4 jaar aftreedt of dat de helft van de raadsleden na 2 jaar aftreedt. De OR kan door omstandigheden ook besluiten om de zittingstermijn niet te volbrengen. Bijvoorbeeld omdat verschillende raadsleden bij een reorganisatie hun baan zijn kwijtgeraakt of omdat er grote onenigheid is ontstaan binnen de OR. In dat geval kan de OR vervroegde verkiezingen uitschrijven.

Vervroegde OR-verkiezingen alleen bij unaniem besluit

De OR kan alleen vervroegde verkiezingen organiseren als alle OR-leden het hiermee eens zijn. Bij zo’n unaniem besluit moeten alle OR-leden hun lidmaatschap schriftelijk opzeggen vanaf de datum dat er een nieuwe OR kan zijn. De verkiezingsperiode voor een nieuwe OR neemt ongeveer 13 weken in beslag. De nieuwe zittingsperiode begint praktisch gezien dus zo’n drie maanden na het besluit van de OR om te stoppen.

Wat als niet alle OR-leden het eens zijn met vervroegde verkiezingen?

Als niet alle leden willen opstappen, blijft de OR bestaan. De overgebleven raadsleden kunnen de vrijgekomen plaatsen dan mogelijk opvullen met kandidaten die bij de laatst gehouden verkiezingen op de reservelijst terecht zijn gekomen. Zijn er geen reservekandidaten, dan moeten de overgebleven raadsleden kiezen of zij tussentijdse verkiezingen organiseren of verder werken met een uitgedunde raad. Dit is een lastige keuze, want tussentijdse verkiezingen vergen ongeveer net zo veel werk en tijd als de algemene OR-verkiezingen, en in uitgedunde versie verder gaan betekent verlies van capaciteit en slagkracht. Het hangt van de omstandigheden af wat in zo’n situatie de beste oplossing is.