Overstappen van PVT naar OR

Het is algemeen bekend dat een organisatie verplicht is een ondernemingsraad in te stellen als deze meer dan 50 werknemers heeft. Maar wat als dit er eerst minder waren maar de organisatie door uitbreiding plots boven de 50 werknemers uitkomt?

16 maart 2011 | Door redactie

Heeft uw organisatie door een uitbreiding opeens meer dan 50 medewerkers, dan is de werkgever verplicht een OR op te richten. Daarvoor kan er echter al een personeelsvertegenwoordiging (PVT) aanwezig zijn. Voor de meeste mensen is het onduidelijk wat daar dan mee moet gebeuren. Het is in ieder geval niet zo dat deze automatisch in een OR verandert! Ook de PVT-leden zullen opnieuw gekozen moeten worden.

Na de zittingsperiode

Bij elke verandering in het aantal werknemers geldt: dit telt pas bij de eerstvolgende verkiezingen. De PVT kan niet tijdens zijn zittingsperiode de situatie wijzigen. Ook de bestuurder kan dat niet. De aanwezige medezeggenschap mag altijd zijn termijn uitzitten. Dus ook als het aantal werknemers opeens terugloopt van 50 naar 45. In dit laatste geval houdt de OR na de zittingstermijn van rechtswege op te bestaan, tenzij de werkgever hem vrijwillig in stand houdt. Ook de grootte van een ondernemingsraad kan niet tussentijds gewijzigd worden: stijging of daling van het aantal werknemers heeft pas invloed na afloop van de zittingsperiode. Overigens heeft niet elke overschrijding van de getalsgrens meteen gevolgen; er moet sprake zijn van structurele groei of krimp van de organisatie. Als er een wijziging in aantal zetels nodig is, moet wel vóór de eerstvolgende verkiezingen het reglement worden aangepast.