Koolmees gaat aan de slag met betaald ouderschapsverlof

14 februari 2019 | Door redactie

Nu er een akkoord is bereikt over de EU-richtlijn werk-privébalans gaat minister Koolmees van SZW aan de slag met de uitwerking hiervan. Dit betekent dat hij een plan moet bedenken om (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof te realiseren.

Onlangs werd er een principeakkoord bereikt tussen de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europees Parlement over de richtlijn die een aantal minimumeisen stelt aan de verlofregelingen voor werknemers binnen de Europese Unie. Aan een groot deel van de regels die in dit principeakkoord staan, voldoet Nederland al (of in ieder geval tegen de tijd dat het principeakkoord van toepassing is). Dit geldt echter niet voor de maatregel om minimaal twee maanden van het ouderschapsverlof betaald te laten zijn. Minister Koolmees gaat onderzoeken hoe deze maatregel in het Nederlandse verlofstelsel ingepast kan worden. In de loop van het voorjaar zal hij de Tweede Kamer hierover verder informeren.

Hoogte van loon tijdens ouderschapsverlof

In het principeakkoord staat niet hoeveel loon werkgevers straks moeten doorbetalen tijdens het ouderschapsverlof. Dit mag Nederland zelf bepalen. Op dit moment hebben werknemers in Nederland recht op 26 keer de wekelijkse arbeidsduur aan ouderschapsverlof. Dit verlof is nu wettelijk gezien nog onbetaald. Wel kunnen in de cao afwijkende afspraken zijn gemaakt, waardoor een werknemer tijdens het verlof toch recht heeft op (een deel van) zijn loon.