Verlofregelingen

Er zijn veel redenen te bedenken om verlof op te nemen. Er zijn dan ook diverse soorten verlofregelingen voor bijzondere situaties of gebeurtenissen. Zo is er zwangerschaps- en bevallingsverlof, ouderschapsverlof, geboorteverlof voor de partner (voorheen kraamverlof), calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof, kort- en langdurend zorgverlof, adoptieverlof, onbetaald verlof en bijzonder of buitengewoon verlof. Al deze verlofregelingen kennen hun eigen procedures. Om misverstanden te voorkomen, is het belangrijk om een duidelijk vakantie- en verlofbeleid op te stellen met een uitleg over de verschillende verlofregelingen.

 

Tools

Vraag en antwoord

Kan werknemer geboorteverlof spreiden?
Werknemers kunnen tegenwoordig gebruikmaken van een geboorteverlofregeling. Deze heeft het kraamverlof vervangen in de Wet arbeid en zorg (WAZO). Het betaalde geboorteverlof is iets uitgebreider dan het betaalde kraamverlof. Werknemers kunnen nu na de bevalling van hun partner een... Lees het hele antwoord