Verlofregelingen

Er zijn veel redenen te bedenken om verlof op te nemen. Er zijn dan ook diverse soorten verlofregelingen voor bijzondere situaties of gebeurtenissen. Zo is er zwangerschaps- en bevallingsverlof, ouderschapsverlof, geboorteverlof voor de partner (voorheen kraamverlof), calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof, kort- en langdurend zorgverlof, adoptieverlof, onbetaald verlof en bijzonder of buitengewoon verlof. Al deze verlofregelingen kennen hun eigen procedures. Om misverstanden te voorkomen, is het belangrijk om een duidelijk vakantie- en verlofbeleid op te stellen met een uitleg over de verschillende verlofregelingen.

 

Tools

Vraag en antwoord

Kan de OR extra verlofregelingen afdwingen?
Een werknemer kan zorgverlof krijgen voor zieke of hulpbehoevende huisgenoten, bloedverwanten in de eerste of tweede graad of vrienden, als hij de enige is die de zieke kan verzorgen. Het verlof kan dan bestaan uit calamiteitenverlof, kortdurend en langdurend zorgverlof. Het calamiteitenverlof... Lees het hele antwoord