Grens dekkingsgraad pensioenkorting blijft 90% in 2021

In een brief aan de Tweede Kamer geeft minister Koolmees van SZW aan dat pensioenfondsen ook in 2021 de pensioenen niet hoeven te korten als hun dekkingsgraad eind 2020 minimaal 90% is. Daarnaast zijn er kortingsregels voor de komende jaren uitgewerkt.

17 december 2020 | Door redactie

De minister schrijft in de Kamerbrief dat de vrijstellingsregeling ook voor 2021 geldt. De vrijstellingsregeling houdt in dat pensioenfondsen de pensioenen niet hoeven te korten als de dekkingsgraad eind 2020 90% of hoger is. Normaal moeten pensioenfondsen voldoen aan het Minimaal Vereist Eigen Vermogen (MVEV) van 104%. Zij hebben dan genoeg vermogen om de pensioenen te kunnen betalen plus een extra buffer. Vanwege de coronacrisis is het voor veel pensioenfondsen niet mogelijk om het MVEV te halen. De minister vindt het gezien de huidige situatie niet wenselijk dat pensioenfondsen nu forse pensioenverlagingen gaan invoeren. Alleen als de dekkingsgraad onder de 90% ligt, moeten pensioenfondsen de pensioenen korten.

Dekkingsgraad in transitieperiode 95%

In de Kamerbrief beschrijft de minister ook de transitieperiode voor het nieuwe pensioenstelsel. Om de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel goed te laten verlopen, heeft de minister voor de overgangsperiode een ingroeiperiode ingesteld: het transitie financieel toetsingskader (transitie-ftk). Het transitie-ftk duurt vier jaar, van 2022 tot 2026. In deze periode moeten alle pensioenfondsen de overstap maken naar het nieuwe pensioenstelsel. Pensioenfondsen die gebruik willen maken van het transitie-ftk, moeten uiterlijk op 1 januari 2026 een zogeheten richtdekkingsgraad van minimaal 95% bereikt hebben. Net als bij de vrijstellingsregeling geldt tijdens de transitieperiode een minimale dekkingsgraad van 90%.

Indexatiegrens tijdelijk verlaagd naar 105%

Hoe de pensioenfondsen de richtdekkingsgraad van minimaal 95% kunnen bereiken, moeten zij in 2022 in een overbruggingsplan aangeven. Lijkt de richtdekkingsgraad niet haalbaar, dan moeten zij in 2022 onvoorwaardelijk de pensioenen korten, zodat zij de dekkingsgraad wel kunnen bereiken.
Voor de fondsen die gebruikmaken van het transitie-ftk geldt dat zij vanaf 2022 de pensioenen al mogen indexeren (verhogen) bij een dekkingsgraad van 105%.
Het transitie-ftk maakt deel uit van het wetsvoorstel Toekomst pensioenen. Koolmees is van plan het wetsvoorstel in 2021 naar de Tweede Kamer te sturen, zodat het per 1 januari 2022 in werking kan treden. Het wetsvoorstel is opengesteld voor consultatie tot en met 12 februari 2021.