Meer duidelijkheid over waardeoverdracht klein pensioen

4 augustus 2017 | Door redactie

In een conceptbesluit zijn een aantal regels voor de automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen uitgewerkt. Zo moeten vertrekkende werknemers informatie krijgen over deze waardeoverdracht.

De Tweede Kamer ontvangt binnenkort het wetsvoorstel Waardeoverdracht klein pensioen. Die regelt dat een pensioenuitvoerder zonder de toestemming van een werknemer opgebouwd pensioen tot een bepaalde waardegrens kan overdragen aan een nieuwe pensioenuitvoerder. In plaats van zo’n klein pensioen aan de vertrekkende werknemer uit te betalen, zorgt de pensioenuitvoerder ervoor dat het geld daadwerkelijk voor het pensioen bestemd blijft. Demissionair staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft nu op internetconsultatie.nl een besluit gepubliceerd waarin uitvoeringsregels staan voor de automatische waardeoverdracht. De bepalingen gaan over het overdrachtsproces, de voorwaarden voor de waardeoverdracht van bestaande kleine pensioenen en communicatieverplichtingen.

Informatie over waardeoverdracht in stopbrief

Als de pensioenopbouw van een werknemer bij een pensioenuitvoerder stopt – bijvoorbeeld omdat hij van baan wisselt – moet de pensioenuitvoerder in de zogeheten stopbrief aan de werknemer uitleg geven over de automatische waardeoverdracht. De werknemer krijgt dan te zien hoe hoog zijn opgebouwde pensioenaanspraak is en wat hiermee gebeurt. Mogelijk is er niet direct een nieuwe pensioenuitvoerder; denk aan de werknemer die in zijn nieuwe baan geen pensioen opbouwt. De oude pensioenuitvoerder moet dan jaarlijks toetsen of de situatie van de werknemer veranderd is en of hij het klein pensioen alsnog kan overdragen aan een nieuwe pensioenuitvoerder. Op mijnpensioenoverzicht.nl kan de werknemer altijd zien wat de actuele status van zijn pensioen is.

Reageren op het conceptbesluit is mogelijk tot en met 14 september 2017.