Nibud waarschuwt voor risico’s pensioenbedrag ineens

23 maart 2022 | Door redactie

Vanaf volgend jaar moet het voor werknemers mogelijk worden om een deel van hun pensioen af te kopen. Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat dit nadelige financiële gevolgen kan hebben voor werknemers met een lager of middeninkomen.

Per 1 januari 2023 moeten werknemers een keuzerecht krijgen voor een gedeeltelijke afkoop van het ouderdomspensioen (‘bedrag ineens’). Hiermee kan de werknemer maximaal 10% van de waarde van zijn pensioen laten afkopen. Het Nibud vreest echter naar aanleiding van hun onderzoek ‘Bedrag ineens: een goed idee?’ dat het opnemen van het bedrag nadelige gevolgen kan hebben voor sommige werknemers. Dit geldt vooral voor werknemers met lagere en middeninkomens, zeker als zij het bedrag vóór de AOW-leeftijd opnemen. Doordat er dan ineens meer geld op de bankrekening staat, verliest de werknemer mogelijk het recht op toeslagen. Verder kan het leiden tot een hogere (inkomsten)belasting en zorgverzekeringspremie. En omdat de werknemer al een deel van het pensioen heeft gebruikt, is de resterende levenslange pensioenuitkering ook lager. De regeling is overigens nog niet helemaal klaar. Er wordt op dit gewerkt aan een nieuw wetsvoorstel.

Nibud roept kabinet op om te zorgen voor meer duidelijkheid

Het Nibud doet in het onderzoek drie aanbevelingen aan de overheid. Ten eerste roept het de overheid op om snel voor duidelijkheid te zorgen over de (inwerkingtreding) van het bedrag ineens. Verder klinkt de oproep om het bedrag fiscaal neutraal te maken, waarmee het eerlijker wordt voor lagere inkomens. Tevens zou de overheid moeten zorgen voor gerichte communicatie over mogelijke (nadelige) gevolgen. Ten derde roept het Nibud het kabinet op om samen met pensioenuitvoerders, de Belastingdienst en andere partijen tijdig te zorgen voor laagdrempelige onafhankelijke en deskundige begeleiding rond pensioenkeuzes. Er moet niet worden gewacht op de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen, zodat mensen die dicht bij hun pensioen zitten zich tijdig kunnen informeren. 

Goede communicatie over pensioen criterium in pensioenakkoord

Goede communicatie over het pensioen is altijd belangrijk, omdat veel werknemers pensioen ingewikkeld vinden. In de uitwerking van het pensioenakkoord is goede en heldere communicatie – de zogenoemde uitlegbaarheid – zelfs één van de criteria. Verder is het ook belangrijk dat de werkgever de werknemer goed informeert over zijn pensioen (tool).