Niet zomaar werknemerspremie pensioenregeling wijzigen

9 maart 2018 | Door redactie

Werkgevers mogen de pensioenpremie die werknemers betalen niet zomaar verhogen, óók niet als de ondernemingsraad (OR) met de wijziging instemt. Dat blijkt een recente uitspraak van de kantonrechter in Almere.

Om arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen (tool), moet een werkgever een zwaarwegend belang hebben of zich kunnen beroepen op goed werknemerschap. Dat geldt ook voor het verhogen van het werknemersgedeelte van de pensioenpremie. Uit recente rechtspraak blijkt dat instemming van de OR niet voldoende is om zo’n verhoging door te voeren.

Premievrij pensioen afgeschaft

In deze zaak hadden alle werknemers van een organisatie die vóór 2003 in dienst gekomen waren, recht op een premievrij pensioen. De werkgever betaalde dus de volledige pensioenpremie. Werknemers die vanaf 1 januari 2003 in dienst gekomen waren, betaalden 10% van de pensioengrondslag aan premie. In het kader van harmonisatie had de werkgever – met instemming van de OR – sinds juli 2015 de premie voor werknemers die al voor 2003 in dienst waren in stappen verhoogd naar 3,5% per 1 juli 2021. De premie voor de werknemers die na 1 januari 2003 in dienst gekomen waren, werd verlaagd naar 7% van de pensioengrondslag.

Geen zwaarwegend belang voor verhoging

De 42 werknemers die vóór 2003 in dienst gekomen waren, stapten naar de rechter en kregen daar gelijk. Voor een eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden had de werkgever een zwaarwegend belang nodig en daar ontbrak het volgens de rechter aan. Dat de werkgever de arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers wilde harmoniseren, rechtvaardigde de premieverhoging voor een deel van de werknemers niet. De werkgever moest alle pensioenpremie die hij sinds 1 juli 2015 op hun loon had ingehouden, terugbetalen en in het vervolg weer de volledige pensioenpremie voor deze werknemers voor zijn rekening nemen.
Rechtbank Midden-Nederland, 10 januari 2018, ECLI (verkort): 62