Variabel pensioen per 1 juli 2016 mogelijk?

7 december 2015 | Door redactie

Het is de bedoeling dat werknemers vanaf 1 juli 2016 meer mogelijkheden krijgen om hun pensioen te verhogen. De Wet variabele pensioenuitkering die dit moet regelen, is onlangs ingediend bij de Tweede Kamer. Voor uw organisatie heeft deze wet geen financiële gevolgen.

De Wet variabele pensioenuitkering moet het mogelijk maken voor werknemers om voor een pensioen te kiezen dat ook na pensionering nog kan blijven stijgen en dalen. De hoogte van de pensioenuitkering blijft dan altijd afhankelijk van de beleggingsmarkt en de ontwikkeling van de levensverwachting. Dat kan ervoor zorgen dat het pensioen van de werknemer hoger uitpakt. Nu ontvangen werknemers op het moment van pensioneren vaak een erg lage vaste uitkering voor hun opgebouwde pensioenspaarpot, omdat de rentestand niet erg gunstig is.

Uitkering op de pensioendatum omzetten

De keerzijde van deze variabele pensioenuitkering is dat diezelfde extra risico’s ook kunnen zorgen voor een lager rendement en dus een lagere pensioenuitkering. Het blijft daarom ook mogelijk om op de pensioendatum alsnog de uitkering om te zetten in een gegarandeerde uitkering.
In het wetsvoorstel zijn bovendien een aantal zekerheden opgenomen die ervoor moeten zorgen dat werknemers niet – door onverantwoorde beleggingsrisico’s – onvoldoende pensioen overhouden. Er is bijvoorbeeld vastgelegd dat de pensioenuitvoerder de verantwoordelijkheid voor de beleggingen in de uitkeringsfase niet kan overdragen aan de pensionaris.

Geen gevolgen voor werkgeverspremie

De premie die de werkgever betaalt, zal door de nieuwe wet niet veranderen. De verwachting is dat het variabele deel van het pensioen (tools)– waarmee de werknemer extra risico’s neemt – door de bank genomen netjes binnen de fiscale grenzen voor pensioenopbouw blijft. Pensioenuitvoerders krijgen wel met veranderingen te maken; zij krijgen meer ruimte om de pensioenpot te beleggen. Het is de bedoeling dat de Wet variabele pensioenuitkering (pdf) op 1 juli 2016 van kracht wordt.