Al het relevante nieuws van Prinsjesdag 2023 voor de OR

20 september 2023 | Door redactie

Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet de regeringsplannen voor volgend jaar. Hoewel deze plannen niet direct invloed hebben op het medezeggenschapswerk, zijn een aantal zaken wel degelijk relevant voor de ondernemingsraad (OR) en het OR-werk.

De kabinetsplannen uit de Miljoenennota 2024 en het Belastingplan 2024 werden gisteren tijdens Prinsjesdag gepresenteerd. Een aantal van die plannen zijn relevant voor de ondernemingsraad, omdat ze belangrijk zijn voor de achterban van de OR of bijvoorbeeld invloed (kunnen) hebben op de financiën van de organisatie.

Selectie Prinsjesdagnieuws voor de OR

Op de themapagina Prinsjesdag staan alle nieuwsberichten. Een selectie van relevant Prinsjesdagnieuws voor de OR:

Achterban:

Organisatie: 

Download de belangrijkste Prinsjesdagstukken in pdf, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft. 

Bijlagen bij dit bericht