Rol werkgevers in plan versterking mentale gezondheid

14 juni 2022 | Door redactie

De coronacrisis heeft geleid tot een toename van psychische klachten en andere gezondheidsrisico’s bij de Nederlandse bevolking. Het kabinet heeft daarom een plan gemaakt om de mentale gezondheid van Nederland te versterken. In een kamerbrief wordt deze aanpak toegelicht.

Door de coronacrisis zijn een aantal bestaande gezondheidsrisico’s van de Nederlandse bevolking duidelijker in beeld gekomen. Het aantal mensen met psychische klachten of aandoeningen en problematisch middelengebruik is toegenomen. Omdat een goede mentale gezondheid samenhangt met een fors hogere levensverwachting (15 tot 20 jaar) wil het kabinet inzetten op het versterken van de mentale gezondheid van alle burgers. In een kamerbrief maakt het kabinet de aanpak Mentale gezondheid: van ons allemaal hiervoor bekend. De mentale problemen en gezondheidseffecten ervan doen zich voor door de gehele bevolking, maar jongeren en werkenden zijn een grote risicogroep.

1,3 miljoen werknemers met burn-out

Er zijn ongeveer 840.000 jongeren die te maken hebben met mentale problemen of dreigen deze te krijgen en een op de vijftien jongeren lijdt aan een depressie. Van de werkende beroepsbevolking heeft 1,3 miljoen werknemers last van burn-outgerelateerde klachten of een daadwerkelijke burn-out. De aanpak is gericht op de gehele Nederlandse bevolking, en bevat een dringend appel op iedereen om oog te hebben voor elkaars mentale gezondheid. Psychische problemen worden nog te veel gezien als een zaak van het individu, terwijl de omgeving een grote rol speelt. Het kabinet roept iedereen op in zijn eigen kring die rol te pakken, denk aan sportverenigingen, scholen, en natuurlijk werknemers en werkgevers.

Ondersteuning van werkgever en arboprofessional

De werkomgeving is een van de vijf actielijnen van de aanpak Mentale gezondheid: van ons allemaal. Werkgevers en arboprofessionals moeten werknemers ondersteunen met het versterken van mentale vitaliteit. Het doel is een afname van het aantal burn-outklachten onder werknemers. De uitvoering ligt bij de Brede Maatschappelijke Samenwerking Burn-outklachten (BMS) waarin onder meer vakbonden en partijen uit de zorgsector en arbozorg verenigd zijn. Zij moeten werkgevers ondersteunen bij de preventie van psychische arbeidsbelasting (PSA). Hiervoor is onder meer een tool voor de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) ontwikkeld. Ook de subsidie voor verbetering mentale vitaliteit werknemers moet hierbij helpen.