Besteed eens aandacht aan mantelzorgers

6 augustus 2012 | Door redactie

Het is voor veel werknemers op zijn zachtst gezegd een uitdaging om een goede balans te vinden en te houden tussen werk en privé. Voor mantelzorgers is dat echter nog veel moeilijker omdat zij de intensieve zorg voor bijvoorbeeld een chronisch zieke partner of kind op zich nemen.

In Nederland combineert één op de acht Nederlanders intensieve zorg voor een chronisch zieke partner, moeder of buurman – ook wel mantelzorg – met zijn werk. Van de werknemers met zorgtaken voelt 40% zich zwaar tot overbelast. Dat is op de langere termijn natuurlijk een onhoudbare situatie. Ziekteverzuim ligt dan ook op de loer.

Voorkom dat mantelzorgers langdurig uitvallen

Om te voorkomen dat uw werknemers langdurig uitvallen, is het goed om eens aandacht te besteden aan mantelzorg. Begin met het in kaart brengen hoeveel werknemers in uw organisatie mantelzorg met hun baan combineren. Blijkt dat mantelzorg in uw organisatie geen vreemd verschijnsel is, zoek dan uit welke verlofregelingen uw organisatie heeft die uitkomst kunnen bieden voor mantelzorgers. Attendeer ook uw werkgever op het probleem zodat hij het personeelsbeleid hierop kan aanpassen.
Organiseer vervolgens voor de mantelzorgers een bijeenkomst waarbij u ze de gelegenheid geeft hun ervaringen en ideeën met elkaar te delen. Dan weet u ook meteen hoe groot het 'probleem' is en kunt u inventariseren tegen welke problemen mantelzorgers aanlopen.