Bij loonsanctie betaalt u 70% van het salaris

4 maart 2013 | Door redactie

U krijgt een loonsactie van UWV opgelegd als uw onderneming niet aan de re-integratieverplichtingen voldoet. Staan er in de cao of arbeidsovereenkomst geen afspraken over de hoogte van de loonsanctie, dan moet u 70% van het loon doorbetalen. Dit stond onlangs centraal in een rechtszaak in Zwolle.

In een recente rechtszaak kreeg een werkgever een loonsanctie opgelegd, omdat hij onvoldoende had meegewerkt aan de re-integratie van zijn zieke werknemer. UWV bepaalde dat de onderneming het loon van de langdurig zieke werknemer nog een jaar langer voor haar rekening moest nemen. De werkgever betaalde tijdens de loonsanctie 70% van het loon door, maar de werknemer vond dit onvoldoende.

In derde ziektejaar ook recht op volledige salaris?

De zieke werknemer had – overeenkomstig de bepalingen in de cao – de eerste 104 weken van zijn arbeidsongeschiktheid 100% van zijn loon ontvangen en hij vond dat hij in het derde jaar ook recht had op zijn volledige salaris. Volgens de werknemer was door de loonsanctie deze loondoorbetalingsplicht gewoon verlengd. De werkgever was echter van mening dat de wet bij een loonsanctie maar een loondoorbetaling van 70% voorschrijft.
De rechter stelde de werkgever in het gelijk. Aangezien er in de cao of arbeidsovereenkomst geen afwijkende afspraken waren gemaakt om méér dan 70% van het loon te betalen, voldeed de werkgever op dat punt aan zijn verplichtingen.
Kantonrechter Zwolle, 23 januari 2013, LJN: BZ0922