Geen ontslag bij frequent ziekteverzuim

17 oktober 2013 | Door redactie

Zelfs als een werknemer zeer regelmatig verzuimt, mag een werkgever hem niet zomaar ontslaan. De werknemer in kwestie was ongeveer een derde van de werktijd afwezig door ziekte, maar dat valt – als er hierdoor geen financiële of organisatorische problemen ontstaan – onder de risicosfeer van de werkgever.

Een werkgever was naar de kantonrechter in Arnhem gestapt met het verzoek om de arbeidsovereenkomst van een werknemer te ontbinden. De betreffende werknemer had zich namelijk erg vaak ziek gemeld. Zijn ziekteverzuimpercentage was 36% in 2011, 40% in 2012 en 26% in 2013. Elke keer had de werknemer weer een andere reden om zich ziek te melden. Hij had bijvoorbeeld last van zijn rug of ogen, maar hij had ook een maagverkleining ondergaan en zijn blinde darm was verwijderd.

Ziekteverzuim valt onder het werkgeversrisico

De rechter was van mening dat de werkgever en de werknemer er alles aan hadden gedaan om het ziekteverzuim aan te pakken, maar helaas zonder succes. Het ziekteverzuim bleef daarmee gewoon in de risicosfeer van de werkgever vallen. Alleen als het frequente ziekteverzuim grote gevolgen heeft voor het productie- en bedrijfsproces is het mogelijk om de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer te ontbinden.

Arbeidsovereenkomst bleef in stand

De werkgever had echter meerdere oproep- en uitzendkrachten beschikbaar om het werk van de zieke werknemer op te vangen. Daarnaast konden werknemers op een andere afdeling ook werkzaamheden overnemen. De werkgever kreeg dus wel te maken met enige financiële en organisatorische problemen, maar de rechter oordeelde dat deze niet ernstig genoeg waren om daarvoor de arbeidsovereenkomst van de werknemer te  ontbinden.
Kantonrechter Arnhem, 9 september 2013, ECLI (verkort): 3060