Gratis deskundigenoordeel voor kantonrechter

27 augustus 2015 | Door redactie

Door de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) bent u sinds 1 juli verplicht om een deskundigenoordeel van UWV te overleggen als u een werknemer wilt ontslaan vanwege veelvuldig ziekteverzuim of het niet meewerken aan zijn re-integratie. Dit deskundigenoordeel kost uw onderneming niets.

Sinds 1 juli moet u voor ontslag vanwege frequent ziekteverzuim of het niet nakomen van de re-integratieverplichtingen een ontbindingsverzoek indienen bij de kantonrechter. Bij het indienen van dit verzoek is een deskundigenoordeel van UWV vereist. In deze second opinion staat onder meer of de werknemer zijn eigen werk kan doen en of hij genoeg gedaan heeft voor zijn re-integratie. U vraagt het deskundigenoordeel aan via een webformulier van UWV.

Bij andere reden kost deskundigenoordeel € 400

Het feit dat u bij deze ontslagredenen verplicht naar de kantonrechter moet en niet meer een gratis ontslagvergunning van UWV kunt vragen, mag niet tot hoge kosten voor werkgevers leiden. Daarom is in een wijziging van de Beleidsregel kosten aanvraag deskundigenoordeel 2013 (pdf) opgenomen dat het deskundigenoordeel voortaan gratis is als de werkgever dit nodig heeft voor een ontslagaanvraag wegens ziekte bij de kantonrechter. Vraagt u een deskundigenoordeel om een andere reden aan, dan is uw organisatie het normale werkgeverstarief van € 400 verschuldigd.