Kosten verzuim onbekend bij werkgevers

5 juni 2014 | Door redactie

Waarschijnlijk weet uw werkgever wel hoe hoog het ziekteverzuim in de organisatie is. De kans is echter groot dat hij niet weet wat dit verzuim kost of wat het verlagen van het verzuim kan opleveren. Uit onderzoek van arbodienstverlener ArboNed blijkt namelijk dat maar liefst 90% van de werkgevers geen idee heeft van het kostenplaatje van ziekteverzuim.

In 2013 was het gemiddelde ziekteverzuim 3,8%. Per branche waren er uitschieters naar boven en beneden. Hoewel veel werkgevers wel weten hoe hoog het verzuim is en dat het hen geld kost, hebben ze geen idee van hoeveel geld dat dan is. Ook de mogelijke besparing die het terugbrengen van ziekteverzuim met zich meebrengt, is bij de meeste werkgevers onbekend. Van de 2.300 organisaties met maximaal 500 medewerkers heeft 90% van de leidinggevenden geen beeld van de kosten en baten die gepaard gaan met (het terugdringen van) verzuim.

Reken uit hoeveel u kunt besparen

Onlangs heeft ArboNed een campagne gelanceerd die gericht is op bewustwording van verzuimkosten bij werkgevers. Op de website bespaar1procent.nl kunt u berekenen hoe veel uw organisatie kan besparen als het ziekteverzuim met minimaal 1% daalt. Hiervoor moet u een aantal gegevens over uw organisatie invullen. U kunt de verzuimcijfers van uw organisatie ook vergelijken met de gemiddelden in uw branche.