Naast deskundigenoordeel ook second opinion

Werknemers moeten vanaf 1 januari 2017 een second opinion kunnen aanvragen over het oordeel van de bedrijfsarts. Zo'n second opinion is niet hetzelfde als het deskundigenoordeel van UWV.

21 september 2016 | Door redactie

In het wetsvoorstel tot wijziging van de Arbowet – waar de Tweede Kamer vorige week mee instemde – is de mogelijkheid voor een second opinion opgenomen. Een werknemer krijgt straks de kans om zich door een tweede bedrijfsarts te laten keuren. Deze second opinion is niet hetzelfde als het deskundigenoordeel van UWV. Het deskundigenoordeel is in tegenstelling tot de nieuwe second opinion ook op initiatief van de werkgever aan te vragen. En waar de second opinion bedoeld is als controle van een medisch oordeel, heeft het deskundigenoordeel vooral als doel de re-integratie weer op gang te brengen na een verschil in inzicht. UWV neemt voor het deskundigenoordeel dan ook de voortgang van de re-integratie onder de loep.

Aanvraag deskundigenoordeel soms gratis

Het deskundigenoordeel is in verschillende situaties aan te vragen. Een werkgever kan het nodig hebben om te ontslaan vanwege frequent ziekteverzuim of wegens onvoldoende re-integratie-inspanningen van de werknemer. Het deskundigenoordeel is dan gratis. In andere gevallen – denk aan de situatie waarbij er onenigheid bestaat over de belastbaarheid van de werknemer – betaalt de werkgever € 400 voor een aanvraag. Vraagt de werknemer het oordeel aan, dan is hij € 100 kwijt. Een werkgever of werknemer die geen maatregelen neemt op basis van het deskundigenoordeel, kan hiervoor de rekening gepresenteerd krijgen (bijvoorbeeld door een loonsanctie van UWV of bij ontslag). Aanvragen van het deskundigenoordeel is mogelijk via de site van UWV.