Rijk aansprakelijk voor tekort vakantiedagen

28 oktober 2013 | Door redactie

De overheid is aansprakelijk voor de schade die werknemers hebben geleden, omdat zij slechts gedeeltelijk vakantiedagen opbouwden tijdens hun verzuim. Dat is het oordeel van het gerechtshof in Den Haag in een zaak waarin twee werknemers de overheid voor de rechter sleepten.

Sinds 1 januari 2012 is de vakantiewetgeving aangepast. Zieke werknemers bouwen daardoor volledig vakantiedagen op tijdens hun periode van arbeidsongeschiktheid. Voor die tijd bouwden arbeidsongeschikte werknemers slechts gedeeltelijk vakantiedagen op, namelijk over de laatste zes maanden van het verzuim. De Europese richtlijn die de volledige vakantieopbouw voorschrijft, moest in 2006 worden omgezet in Nederlandse wetgeving.

Richtlijn heeft geen terugwerkende kracht

Zoals u al kon lezen in het bericht ‘Werknemer claimt misgelopen vakantiedagen’ was de Nederlandse overheid te laat met het omzetten van de richtlijn, waardoor sommige zieke werknemers te weinig vakantiedagen opbouwden. Werknemers kunnen hun werkgevers hierop echter niet aanspreken omdat de richtlijn geen terugwerkende kracht heeft. De werkgever is pas aansprakelijk vanaf 1 januari 2012, het moment waarop volledige vakantieopbouw tijdens ziekte wettelijk werd vastgelegd.
Twee werknemers spanden daarom een zaak aan tegen de overheid om hun schade te verhalen. Onlangs werden zij in het gelijk gesteld door het gerechtshof in Den Haag.
Gerechtshof Den Haag, 15 oktober 2013, ECLI (verkort): 3791