Rugpijn is belangrijke reden voor verzuim

3 juni 2016 | Door redactie

Vooral werknemers die fysiek zwaar werk doen, lopen een groot risico op het ontstaan van rugklachten. Na griep of verkoudheid zijn rugklachten zelfs de belangrijkste reden voor ziekteverzuim van werknemers. Tijd dus om maatregelen te treffen.

Rugklachten zijn nooit helemaal te voorkomen, maar het is wel mogelijk om maatregelen te nemen, zowel preventief (tool) als nadat de rugklachten zijn ontstaan. (Lage) rugklachten zijn soms het gevolg zijn van een bepaalde aandoening, zoals een hernia. Vaak is het echter niet duidelijk wat de exacte oorzaak ervan is. Er kan sprake zijn van overbelasting van de rug, een verkeerde beweging, zwaar en verkeerd tillen, blootstelling aan lichaamstrillingen of langdurig in een gedraaide houding blijven. Daarnaast kunnen al bestaande lichamelijke kenmerken van invloed zijn, zoals overgewicht, een slechte conditie of te zware borsten.

Met rugpijn wel of niet in beweging blijven?

De atypische klachten verdwijnen vaak binnen acht weken. Duurt het verzuim langer dan drie maanden, dan is er sprake van chronische rugpijn. Voor de re-integratie is er dan vaak intensieve begeleiding nodig. Werknemers met rugklachten moeten in beweging blijven. Soms ontstaat namelijk juist de neiging om minder te bewegen omdat er dan pijn ontstaat. Maar door te weinig te bewegen worden de spieren zwakker en ontstaat er juist meer kans op pijn. Bij een hernia is bewegen juist een heel slecht idee! Een werknemer met rugklachten doet er dus goed aan om altijd even naar een arts te gaan.

Maatregelen voor veilig tillen

Om rugklachten te voorkomen, kan de werkgever maatregelen nemen om werknemers zo veilig mogelijk te laten tillen (tool) en dragen. De werkgever moet ook letten op blootstelling aan trillingen (denk aan een stoel op een voertuig die trillingen overbrengt of een trillend bordes), en een juiste werkhouding. Zorg bijvoorbeeld voor een goede werkhoogte, zodat werknemers zo min mogelijk hoeven te bukken. Bij tillen is het belangrijk dat de werknemers niet te zware spullen hoeven te tillen (gebruik hulpmiddelen zoals een heftruck) en dat zij ook weten in welke houding ze moeten tillen. Voor dat laatste is het een goed idee om werknemers een korte tilcursus te laten volgen.