Veelvuldig ziekteverzuim leidt zelden tot ontslag

14 november 2017 | Door redactie

Ontslag vanwege frequent ziekteverzuim is in de praktijk zeer lastig. Dit blijkt ook uit een rechtszaak waarin een werkneemster een ziekteverzuimpercentage van 69% had.

In de zaak ging het om een werkneemster die de tweede vervangend filiaalleider was bij een grote supermarktketen. De werkneemster was in zeven jaar 69% van haar werkdagen afwezig geweest wegens ziekteverzuim. Dit verzuim had verschillende oorzaken. Volgens de werkgever had dit onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering en hij diende daarom een ontbindingsverzoek in bij de kantonrechter. De rechter was het met de werkgever eens dat er sprake was van een hoog ziekteverzuimpercentage, ook in vergelijking met het verzuimpercentage van de hele organisatie. Hij vond echter niet dat het frequente ziekteverzuim tot onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering leidde.

Rechter wees verzoek tot ontbinding arbeidsovereenkomst af

Volgens de rechter had de werkgever onvoldoende bewezen dat het veelvuldig ziekteverzuim had geleid tot een onaanvaardbare constante druk op collega’s. Daarnaast nam hij in overweging dat het hier ging om een grote werkgever die mogelijk een flexpool had kunnen opzetten met werknemers van andere filialen. Het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wees hij daarom af.

Ontbinding frequent ziekteverzuim zelden toegewezen

De zaak toont wederom aan dat een ontbindingsverzoek vanwege frequent ziekteverzuim in de praktijk zelden wordt toegewezen. Zeker bij grotere werkgevers neemt de rechter niet snel aan dat het verzuim tot onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering leidt.
Daarnaast neemt de rechter vaak ook het verzuimpercentage van de hele organisatie (tool) in ogenschouw. Als dit ook hoog is, kan de rechter het hoge verzuimpercentage wijten aan slechte arbeidsomstandigheden.
Kantonrechter Tilburg, 6 september 2017, ECLI (verkort): 6312