Werkstress zorgt vaak voor verzuim

14 april 2014 | Door redactie

Werkstress speelt een grote rol bij het ontstaan van verzuim bij medewerkers. Om meer aandacht te genereren voor dit probleem, start het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 13 mei 2014 de campagne ‘Gezond werk is werk zonder stress’.

De campagne ‘Gezond werk is werk zonder stress’ is een initiatief van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA). Eurostat ­– het statistisch bureau van de EU – heeft becijferd dat ongeveer 50% van de Europese werknemers stress als een veel voorkomend werkverschijnsel ziet. Deze werkstress zorgt voor allerlei psychische en fysieke ongemakken. Het verzuim dat hier vaak uit volgt, duurt gemiddeld langer dan verzuim door andere oorzaken. Stress is daarom een probleem voor zowel werknemer als werkgever, dus de campagne is hard nodig!

Rol voor werkgevers bij verhelpen werkstress

Werknemers ervaren werkstress om diverse redenen. Zo is de één bang om zijn baan te verliezen en heeft de ander te veel werk om dit in zijn normale werkuren te kunnen doen. Ook kan werkstress ontstaan doordat werknemers het idee hebben dat zij aan te hoge eisen moeten voldoen. Als arboprofessional bent u hier nauw bij betrokken. U heeft een belangrijke rol in het terugdringen van werkstress. Door een evenwichtige verdeling van taken en betrokken management kunt u een groot deel van de werkstress voorkomen.

Werkstress terugdringen kan op veel manieren

Met het voorkomen van werkstress houdt u werknemers productief en tevreden. Het opzetten van een preventieprogramma is dan ook het overwegen waard. EU-OSHA helpt u op weg met een reeks instrumenten die u kunnen helpen bij het verminderen van werkstress en psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Niet alle instrumenten zijn in de Nederlandse taal beschikbaar. Meer tips vindt u in de campagnegids. Ook oorzaken en gevolgen van werkstress worden hierin besproken.