OR moet alert zijn op mogelijke herstructurering

14 november 2022 | Door redactie

Door onder andere personeelstekorten, de hoge inflatie, problemen met de energievoorziening en duurzaamheidseisen zullen veel organisaties hun bedrijfsvoering fundamenteel moeten veranderen. De ondernemingsraad (OR) moet de plannen van de bestuurder dus goed in de gaten houden en zijn rol opeisen als er grote veranderingen aankomen in de organisatie.

Ruim drie op de vier (78%) bestuurders, commissarissen en managers van grote en middelgrote bedrijven in Nederland verwacht dat de organisatie de komende jaren fundamenteel moet veranderen om competitief te blijven. Dat blijkt uit een enquête van bedrijfsadviesbureau FTI-Bold. Voor de OR is de uitkomst van deze enquête een belangrijk signaal. De kans is reëel dat ook de eigen bestuurder plannen heeft voor een ingrijpende reorganisatie.

OR kan veel invloed uitoefenen op reorganisatie

Voor de OR is de uitkomst van deze enquête een goede aanleiding om bij de bestuurder te informeren naar zijn plannen voor de organisatie. De OR kan hiernaar informeren bij het halfjaarlijkse artikel-24 overleg, maar kan hierover ook tussentijds een overleg met de bestuurder (artikel) aanvragen. Het is zowel voor de OR als voor de organisatie als geheel van belang dat de bestuurder de OR er al in een vroeg stadium bij betrekt als hij grote veranderingen wil doorvoeren in de organisatie. Niet alleen omdat de OR nuttige kennis en inzichten heeft, maar ook omdat de OR diverse bevoegdheden heeft bij de besluitvorming in de organisatie, waaronder het adviesrecht (artikel 25 WOR) en instemmingsrecht (artikel 27 WOR). De OR doet er goed aan om maximale invloed uit te oefenen op de reorganisatie (tool). De OR kan er tenslotte voor zorgen dat alle belangen in de organisatie worden meegewogen. Er zal dan ook meer draagvlak zijn als de besluitvorming in overleg met de OR tot stand is gekomen. 

Driekwart van bestuurders verwacht grote herstructurering in de organisatie

Aan de enquête van FTI-Bold deden zeshonderd bestuurders, commissarissen en managers van middelgrote en grote bedrijven (vanaf 50 werknemers of een omzet van minimaal $50 miljoen) in Nederland mee. Bijna driekwart van de respondenten verwacht dat een operationele en/of financiële herstructurering nodig is. Naar verwachting zullen vooral de horeca, retail, luchtvaart, industrie en bouw en infrastructuur hiermee te maken krijgen.