LKV en (jeugd-)LIV

De Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) heeft twee tegemoetkomingen voor werkgevers ingevoerd: het lage-inkomensvoordeel (LIV) en loonkostenvoordeel (LKV). De loonkostenvoordelen hebben per 2018 het oude stelsel van premiekortingen vervangen. Daarnaast is per 1 januari 2017 het LIV ingevoerd: een tegemoetkoming per werknemer per uur voor alle werknemers die minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon verdienen.Ter compensatie van de verhoging van het minimumjeugdloon is per 2018 ook het zogenoemde jeugd-LIV ingevoerd. De tegemoetkomingen op grond van de WTL worden pas na afloop van het kalenderjaar berekend en uitbetaald.

Uitgelicht

Straks onbeperkt LKV voor banenafspraak

Per 2021 kunnen werkgevers een loonkostenvoordeel (LKV) krijgen voor een werknemer die onder de doelgroep van de banenafspraak valt...

Nieuws
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 17-09-2019

LIV en jeugd-LIV de dupe van plannen pensioenakkoord

Om de kosten te dekken van een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd, stelt het wetsvoorstel Temporisering verhoging AOW-leeftijd...

Nieuws
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 18-06-2019

Alleen jeugd-LIV over 2019 binnen deze grenzen

De uurloongrenzen voor het jeugd-LIV voor dit jaar zijn onlangs gepubliceerd. Werkgevers krijgen het lage-inkomensvoordeel voor jongere...

Nieuws
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 12-06-2019

Nieuwe uurlooncriteria voor LIV per 2019

Per 1 januari 2019 zijn de uurlooncriteria voor het lage-inkomensvoordeel (LIV) aangepast aan de stijging van het minimumloon. De nieuwe...

Nieuws
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 27-11-2018

 

Tools

E-learning

Lage-inkomensvoordeel
Videocollege
8 minuten
26-09-2016