OR-scholing

OR-leden hebben een wettelijk scholingsrecht, dat is vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). De bestuurder moet deze werknemers onder werktijd en met behoud van loon in de gelegenheid stellen om die scholing te volgen. De scholing moet van voldoende kwaliteit zijn en de bestuurder moet de kosten betalen. 

Op deze pagina vindt u over dit onderwerp links naar het laatste nieuws, antwoorden op veelgestelde vragen en infographics. Ook vindt u hulpmiddelen (tools), zoals stappenplannen, voorbeeldreglementen, standaardbrieven en nog veel meer, zodat u snel met dit onderwerp aan de slag kunt in uw organisatie.

Op hoeveel dagen scholing heeft een OR-lid recht?
OR-leden hebben zij recht op minimaal vijf dagen scholing per jaar. Voor een lid van een OR-commissie dat niet in de OR zit, is dit drie dagen en voor OR-leden die ook in een OR-commissie plaatsnemen, gaat het om minimaal 8 dagen per jaar.

Welke competenties moet een OR-lid hebben?
Het OR-werk is vrijwillig maar zeker niet vrijblijvend. Ondernemingsraden klagen over gebrek aan invloed of niet als serieuze gesprekspartner te worden gezien. Bestuurders klagen regelmatig over gebrek aan kennis/kunde van OR-leden. OR-leden die werken aan hun competenties hebben een basis om het OR-werk goed kunnen doen. Deze tool beschrijft niet alleen wat competenties zijn, ook wordt een stappenplan weergegeven om gestructureerd aan de ontwikkeling van competenties te werken.

Uitgelicht

Bestuurder mag OR-scholing uitstellen

Als een bestuurder vindt dat het te druk is binnen uw organisatie, kan hij besluiten om een geplande OR-cursus niet door te laten gaan....

Nieuws
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 10-12-2019

SER maakt richtbedragen OR-scholing 2020 bekend

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft de richtbedragen voor 2020 voor OR-scholing bekendgemaakt. Volgend jaar geldt voor een maatwerkcursus...

Nieuws
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 23-10-2019

Hoe kunnen we als OR het beste scholing kiezen?

Wij vormen de eerste OR in onze organisatie. We bezinnen ons nog op wat we willen gaan doen en hoe. Een teamscholing lijkt ons van...

Vraag en antwoord
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 22-07-2019

Hulpmiddel voor opstellen scholingsplan voor uw...

Is uw OR actief met scholing bezig? De kans is groot dat andere zaken voorrang krijgen. Slechts 25% van de ondernemingsraden maakt...

Verdiepingsartikel
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 15-02-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Een goede mix van offline en online OR-scholing leert het best

OR-scholing 5 minuten | 21-09-2021

Nu het mogelijk is om elkaar weer te treffen op een mooie locatie, heeft uw OR misschien vooral de behoefte om scholing te volgen waarbij u...

Slim invulling geven aan uw OR-werk

OR-scholing 5 minuten | 12-04-2021

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft uw OR en uw bestuurder de nodige handvatten om de medezeggenschap binnen uw organisatie vorm te g...

U moet OR-werk én scholing onder werktijd kunnen uitvoeren

OR-faciliteiten 4 minuten | 11-01-2021

De kans is groot dat ook onder uw collega’s het idee heerst dat het OR-werk u veel vrije tijd kost. Hopelijk is dat idee onterecht. Het is v...

Infographics

Tijdspad verkiezingsrace OR

OR-verkiezingen Publicatiedatum 14-08-2019

De verkiezingen zijn voor de ondernemingsraad een belangrijke, spannende en intensieve periode. Een goede planning zorgt ervoor dat de OR goed georganiseerd voor de dag...

Kiesstelsel OR-verkiezingen

OR-verkiezingen Publicatiedatum 14-08-2019

De verkiezingen van een nieuwe OR gaan volgens een kiesstelsel. Er zijn twee soorten: het lijstenstelsel en het personenstelsel. De keuze voor een stelsel heeft gevolgen...

Vraag en antwoord

Mag een extern ingehuurde kandidaat de rol van OR voorzitter vervullen?
Nee, het is niet toegestaan om externe kandidaten aan te stellen als voorzitter van uw OR. In artikel 7 WOR staat dat de OR een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter uit zijn midden kiest. De (vice)voorzitter moet dus een gekozen lid zijn van uw OR. Dat is ook wel logisch, want... Lees het hele antwoord