Toolbox TNO voor effectief en gezond hybride werken

26 januari 2023 | Door redactie

Na de coronacrisis zijn veel organisaties aan de slag gegaan met hybride werken: deels op kantoor werken en deels elders. Soms ging dat vanzelf, maar vaker is het zoeken naar de juiste toepassing ervan. Er is nu een toolbox die werkgevers en arboprofessionals helpt dit goed te implementeren.

Tijdens de coronapandemie is duidelijk geworden dat in veel organisaties thuiswerken een prima optie is. Werknemers zijn er blij mee omdat het onder meer bijdraagt aan ene betere werk-privébalans. Geen wonder dat werkgevers overgaan op hybride werken: deels op kantoor en deels elders. Dat kan een thuiswerkplek zijn, maar dat hoeft niet. Toch is het in de praktijk nog zoeken naar de juiste toepassing. Wanneer gaat de werknemer naar kantoor en welk soort werkzaamheden kan hij dan het beste doen? Want hybride werken heeft voordelen, maar er zijn ook risico’s aan verbonden. TNO heeft samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een toolbox ontwikkeld die werkgevers en werknemers helpt om effectief en gezond hybride te werken.

Werknemers moeten gezamenlijke doelen stellen

De toolbox Hybride werken loodst werkgevers en werknemers in acht stappen naar succesvol hybride werken. In de tools staan handvatten en informatie om hybride werken zorgvuldig in te voeren. Dat begint bij het voeren van een gesprek met werknemers. De uitvoering van hybride werken kan per team of afdeling verschillen. Belangrijk is dat werknemers in teams gezamenlijke doelen hebben. Die zijn leidend voor de inrichting van hybride werken. Tegelijk moeten werknemers rekening houden met elkaars wensen om goed te kunnen samenwerken. Zo wil de een niet vaker dan een dag per week thuiswerken en de ander liefst de hele week. Ook is de een door privéomstandigheden minder flexibel dan de ander.

Leidinggevende moet waken voor hoge werkdruk

Om tot een goede samenwerking te komen, is het nodig dat werkgevers en werknemers afspraken maken met elkaar. Onder andere over de werktijden, de aanwezigheid op kantoor of achter de pc, de bereikbaarheid en de vormen van en kanalen voor communicatie. De Toolbox Hybride werken bevat ook tips voor leidinggevenden; van hen wordt namelijk wel een andere manier van aansturing verwacht. Ze moeten vertrouwen geven en niet te veel regels willen stellen. Tegelijk moeten ze voorkomen dat de werkdruk te hoog wordt en zorgen dat werknemers een goed ingerichte werkplek hebben in de eigen woning. Doordat de werknemer minder in het zicht is, zijn andere manieren nodig om in de gaten te houden hoe het gaat. Persoonlijk contact wordt nog belangrijker, en niet alleen als er iets niet goed gaat.      

Bijlagen bij dit bericht