Onderzoek en advies van TNO voor werken tijdens corona

TNO is een onderzoek gestart naar de maatregelen die organisaties treffen tijdens de coronacrisis. Ook de werkomstandigheden van werknemers komen aan bod. Een overzicht van de adviezen en initiatieven zijn te vinden op het blog van TNO.

15 april 2020 | Door redactie

De coronacrisis treft het hele land. Organisaties moeten de crisis financieel zien te overleven en veel werknemers werken al weken achter elkaar thuis. Via de app ‘How am I’ doet TNO onderzoek naar de werkomstandigheden, de werkbeleving en het welbevinden van verschillende groepen werknemers. Ook komen interessante initiatieven van organisaties aan bod en maatregelen die goed werken. Het kan organisaties inspireren om de ideeën toe te passen op en in de eigen organisatie.

Advies over leidinggeven aan thuiswerkers

U vindt allerlei resultaten van het onderzoek, initiatieven en adviezen op het blog van TNO. U leest daar onder andere over leidinggeven aan thuiswerkers en positieve ontwikkelingen naar aanleiding van de coronacrisis. Ook op Rendement.nl vindt u informatie over onder andere leidinggeven tijdens de coronacrisis, thuiswerken, vergadersoftware en de regeling voor werktijdverkorting.

Ervaringen delen over de werkdag

Als een organisatie wil bijdragen aan het onderzoek van TNO, kan het werknemers vragen om zich aan te melden bij de ‘How am I’-app. Zij krijgen dan eerst een algemene vragenlijst en vervolgens elke dag een paar korte vragen over hun werkdag: over de werksituatie, de beleving van de dag en hoe de werknemer zich daarbij voelt. De antwoorden op deze vragen worden niet gelinkt aan het e-mailadres van de werknemers.

Bijlagen bij dit bericht