Belangrijkste onderdelen van de Wet Huis voor klokkenluiders (WHvK)

De Wet Huis voor klokkenluiders (WHvK) verplicht werkgevers om mogelijkheden voor werknemers te bieden tot het melden van een vermoeden van een misstand met een maatschappelijk belang. Daarnaast moet de regeling de klokkenluider die de melding maakt beter beschermen. Deze regeling is per 1 juli 2016 actief. In deze tool vindt u de belangrijkste onderdelen van de WHvK.

Download de tool
Direct toepasbaar in de praktijk

Infographic - PDF - 290.27 kb

  • Ontwikkeld door experts in samenwerking met de redactie van Rendement Uitgeverij.
  • U ontvangt automatisch bericht bij een update van de tool
Deze tool komt voor in de volgende trajecten:

Gerelateerd aan deze tool

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Klokkenluidersregeling?

Hilde Vossen

Veranderspecialist

De Veranderspecialist
Adviseur is nu beschikbaar