Bewaarplicht en bewaartermijnen

U bent verplicht om bepaalde documenten en gegevens te bewaren voor een specifieke periode. Dit traject leert u er alles over.

Dit traject bevat 14 tools