Adviseur over: studiekosten en transitievergoeding

23 november 2016 | Door redactie

Volgt een werknemer een door de werkgever betaalde training, dan kunnen de kosten hiervoor soms worden afgetrokken van de transitievergoeding. De werkgever kan hierover afspraken maken in een studieovereenkomst. Maar de werkgever heeft geen totale vrijheid. Voor het verrekenen van studiekosten met de transitievergoeding gelden een aantal voorwaarden.

Onder welke voorwaarden een werkgever bepaalde kosten mag verrekenen met de transitievergoeding (tools), is vastgelegd in het Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding en uitgelegd in de bijbehorende toelichting (Stb. 2015, 171). Samenvattend is slechts verrekening toegestaan van:

  • transitiekosten. Dit zijn kosten van maatregelen die verband houden met het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst en gericht zijn op voorkoming/bekorting van werkloosheid, zoals outplacementkosten; en
  • inzetbaarheidskosten. Dit zijn kosten die verband houden met de bevordering van de bredere inzetbaarheid van de werknemer buiten de organisatie van de werkgever, zoals kosten voor een cursus coaching voor een accountant, die in zijn functie geen coachingsvaardigheden nodig heeft.

Opleidingskosten die zijn gemaakt om de kennis en vaardigheden te vergroten die een werknemer nodig heeft voor zijn eigen functie of een andere functie binnen de organisatie van de werkgever, mogen niet op de transitievergoeding in mindering worden gebracht.

Kosten voor bredere inzetbaarheid werknemer en transitievergoeding

Voor zover het gaat om kosten die worden gemaakt om de werknemer breder inzetbaar te maken, geldt nog dat deze kosten uitsluitend met de transitievergoeding mogen worden verrekend als bijvoorbeeld:

  • de kosten in redelijke verhouding staan tot het doel;
  • de kosten schriftelijk en gespecificeerd aan de werknemer zijn medegedeeld; en
  • de werknemer van tevoren schriftelijk met de verrekening heeft ingestemd.

In deze editie van 'Adviseur over' staat een vraag uit de adviesdesk centraal, waarvan het antwoord is beoordeeld met vijf van de vijf sterren. Heeft u een vraag over hetzelfde onderwerp, dan kunt u die stellen aan de advisesdesk.