Transitievergoeding

Als werkgever moet u werknemers die u ontslaat of van wie u de arbeidsovereenkomst na twee jaar niet verlengt een transitievergoeding betalen. De werknemer kan dit gebruiken om omscholing of jobcoaching te bekostigen, zodat hij gemakkelijker een nieuwe baan kan vinden. De hoogte van de transitievergoeding is maximaal € 81.000 (in 2019) of een jaarsalaris als dat hoger is dan € 81.000. In de arbeidsovereenkomst kan een hogere vergoeding worden afgesproken. Als de werkgever en werknemer de samenwerking met wederzijds goedvinden beëindigen via een vaststellingsovereenkomst, is er geen wettelijk recht op een transitievergoeding.

Uitgelicht

Compensatie voor uitbetalen van transitievergoedingen

In 2020 kunnen werkgevers compensatie krijgen voor transitievergoedingen die zij hebben uitbetaald wegens ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid....

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 17-09-2019

 

Toolboxen

De gevolgen van de Wet arbeidsmarkt in balans

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Publicatiedatum 08-11-2019

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) heeft gevolgen voor vrijwel iedere werkgever en werknemer. Wat verandert er en wat betekent dit in de praktijk?

Tools

Verdiepingsartikelen

Wat verandert er door de WAB voor flexibele krachten?

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Publicatiedatum 07-08-2019

Het aantal flexibele krachten is de afgelopen jaren structureel toegenomen. Het kabinet vindt het belangrijk om deze werknemers meer zekerheid te geven. Flexibele arbeid...

Ontslagrecht op de schop door Wet arbeidsmarkt in balans

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Publicatiedatum 07-08-2019

Het moet voor werkgevers aantrekkelijker worden om werknemers een vast contract te geven, zodat werknemers meer zekerheid krijgen. De Wet werk en zekerheid (WWZ) heeft...

Infographics

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Publicatiedatum 13-08-2019

De Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) brengt wijzigingen aan in de regels voor flexwerk, het ontslagrecht en het stelsel van premieheffing voor de Werkloosheidswet (WW).

Compensatie voor de transitievergoeding

Transitievergoeding Publicatiedatum 13-08-2019

Een werkgever die een werknemer na twee jaar ziekte ontslaat, moet een (transitie)vergoeding aan hem betalen. Per 1 april 2020 kunnen werkgevers een compensatie aanvragen...

E-learning

WWZ deel 5: Transitievergoeding
Videocollege
10 minuten
Publicatiedatum: 20-10-2014

Vraag en antwoord

Mag transitievergoeding op de laatste gewone loonstrook?
De afrekening over het laatste salaris van de vertrekkende werknemer moet gebeuren onder inhouding van loonbelasting/ premie volksverzekeringen volgens de witte tijdvaktabel. De transitievergoeding die uw onderneming hem moet betalen, kwalificeert als een eenmalige uitkering van loon uit... Lees het hele antwoord