Transitievergoeding

Als werkgever moet u werknemers die u ontslaat of van wie u de arbeidsovereenkomst niet verlengt een transitievergoeding betalen. De werknemer kan dit gebruiken om omscholing of jobcoaching te bekostigen, zodat hij gemakkelijker een nieuwe baan kan vinden. Als de werkgever en werknemer de samenwerking met wederzijds goedvinden beëindigen via een vaststellingsovereenkomst, is er geen wettelijk recht op een transitievergoeding.

Uitgelicht

Compensatie voor uitbetalen van transitievergoedingen

In 2020 kunnen werkgevers compensatie krijgen voor transitievergoedingen die zij hebben uitbetaald wegens ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid....

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 17-09-2019

Maximale transitievergoeding bedraagt in 2020...

De maximale transitievergoeding stijgt per 1 januari 2020 van € 81.000 naar € 83.000. Dat heeft het ministerie van Sociale Zaken en...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 20-12-2019

Wat telt mee voor de hoogte van de transitievergoeding?

Sinds 1 januari 2020 moet u werknemers bij onvrijwillig vertrek een transitievergoeding betalen, te berekenen vanaf de eerste dag van...

Checklist
PDF bestand
Publicatiedatum: 01-01-2020

Transitievergoeding bepalen

Als uw organisatie een werknemer ontslaat of het contract van een werknemer niet verlengt, kan de werknemer recht hebben op een transitievergoeding....

Rekentool
Externe web-tool
Publicatiedatum: 06-09-2019

 

Toolboxen

De gevolgen van de Wet arbeidsmarkt in balans

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Publicatiedatum 08-11-2019

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) heeft gevolgen voor vrijwel iedere werkgever en werknemer. Wat verandert er en wat betekent dit in de praktijk?

Tools

Verdiepingsartikelen

Alles over opvolgend werkgeverschap

Arbeidsovereenkomst 4 minuten | 23-02-2020

Regelmatig sluiten een werkgever en werknemer meerdere arbeidsovereenkomsten achter elkaar. Voor die situatie kent de wet verschillende reg...

Wat verandert er door de WAB voor flexibele krachten?

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) 7 minuten | 01-01-2020

Het aantal flexibele krachten is de afgelopen jaren structureel toegenomen. Het kabinet vindt het belangrijk om deze werknemers meer zekerhe...

Ontslagrecht op de schop door Wet arbeidsmarkt in balans

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) 5 minuten | 01-01-2020

Het moet voor werkgevers aantrekkelijker worden om werknemers een vast contract te geven, zodat werknemers meer zekerheid krijgen. De Wet we...

Infographics

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Publicatiedatum 13-08-2019

De Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) brengt wijzigingen aan in de regels voor flexwerk, het ontslagrecht en het stelsel van premieheffing voor de Werkloosheidswet (WW).

Compensatie voor de transitievergoeding

Transitievergoeding Publicatiedatum 13-08-2019

Een werkgever die een werknemer na twee jaar ziekte ontslaat, moet een (transitie)vergoeding aan hem betalen. Per 1 april 2020 kunnen werkgevers een compensatie aanvragen...

Vraag en antwoord

Welke maatregelen kent de WAB voor seizoenswerk?
De wet kent  op 3 punten bijzondere regels voor seizoenswerkers. Transitievergoeding Per 1 januari 2020 hebben werknemers vanaf dag 1 recht op een transitievergoeding, als hun arbeidsovereenkomst wordt beëindigd of niet wordt voortgezet op initiatief van de werkgever. Als de... Lees het hele antwoord