Nog geen extra verlof bij meerlingzwangerschap

30 januari 2015 | Door redactie

De enige maatregel uit de Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden waarvan de ingangsdatum nog niet bekend is, is de uitbreiding van het zwangerschapsverlof voor werkneemsters die in verwachting zijn van een meerling. Die gaat pas in als UWV de werkprocessen hierop heeft aangepast.

In het bericht ‘Wijzigingen WAZO door Tweede Kamer’ las u vorig jaar al een overzicht van de aanpassingen voor flexibilisering van de wetgeving omtrent verlof en arbeidstijden. Veruit de meeste maatregelen zijn per 1 januari 2015 van kracht geworden. Voor twee aanpassingen aan het zorgverlof is de ingangsdatum op 1 juli 2015 gesteld. Dat zijn de uitbreiding van de personenkring voor kortdurend en langdurend zorgverlof en de mogelijkheid om langdurend zorgverlof te kunnen opnemen voor noodzakelijke zorg bij ziekte of hulpbehoevendheid (en dus niet alleen in verband met een levensbedreigende ziekte).

UWV heeft tijd nodig voor aanpassen werkprocessen

Dan is er nog één maatregel uit de Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden waarvan de ingangsdatum nog niet bekend is. Dat is de uitbreiding van het zwangerschapsverlof voor werkneemsters die zwanger zijn van een meerling. Hun zwangerschapsverlof gaat na de inwerkingtreding van de nieuwe regels vier weken eerder in, dus tussen de 30e en 32e week in plaats van tussen de 34e en 36e week van de zwangerschap. Deze eerdere ingangsdatum gaat niet ten koste van de lengte van hun bevallingsverlof.
Dit onderdeel van de nieuwe wetgeving treedt via een afzonderlijk Koninklijk Besluit in werking. Dat is nodig omdat UWV tijd nodig heeft om de werkprocessen af te stemmen op de nieuwe regelgeving.