Meer werkdruk bij Amerikaanse multinationals

26 maart 2019 | Door redactie

Werknemers van multinationals in Nederland ontvangen salarissen die hoger liggen dan het gemiddelde Nederlandse salaris. Zij maken echter ook meer overuren en ervaren meer werkdruk en psychische vermoeidheid. Bij Amerikaanse multinationals is de werkdruk het hoogst. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de Internationaliseringsmonitor.

Volgens de Internationaliseringsmonitor van het CBS is 45% van de werknemers in Nederland met een voltijdsbaan in dienst van een multinational. Van de voltijds werknemers is 5,4% in dienst van een Amerikaanse multinational. Het gemiddeld aantal gewerkte uren per jaar bij Amerikaanse multinationals was bijna tweemaal zo hoog als bij andere multinationals en maar liefst zo’n tweeënhalf keer zo hoog als bij niet-multinationals.

Vooral vrouwen vaker psychisch vermoeid door het werk

Uit de Internationaliseringsmonitor blijkt dat werknemers bij Amerikaanse multinationals het vaakst enkele keren per maand of vaker psychische vermoeidheid door het werk ervaren (burn-outklachten). Werknemers bij die niet bij multinationals in dienst zijn, ervaren dit het minst. De werknemers bij niet-Amerikaanse multinationals zitten hier tussenin. Het zijn vooral vrouwen die bij Amerikaanse en andere multinationals in dienst zijn, die vaker psychische vermoeidsheidsklachten door het werk melden. Bij Amerikaanse multinationals gaat het om 19% van de vrouwelijke werknemers en 14,4% van de mannen. Bij de overige multinationals is dit 15,7% van de vrouwelijke werknemers tegenover 14,9% van de mannen. Bij de niet-multinationals ligt de verhouding andersom: hier meldde 12,7% van de vrouwen vaker enkele keren per maand of vaker psychische vermoeidheid door het werk. Bij de mannen ging het om 13,1%.
Werknemers van Amerikaanse multinationals gaven relatief vaak aan dat ze erg snel, extra hard of heel veel werk moeten doen.

Chronische werkdruk kan werkstress tot gevolg hebben

Werkdruk valt onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Incidentele werkdruk is geen probleem. Als de werkdruk echter chronisch wordt, kan dit werkstress tot gevolg hebben. Stress zorgt voor geestelijke en fysieke klachten die weer leiden tot ziekteverzuim. Organisaties moeten een beleid voeren tegen PSA en dit opnemen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Hoe eerder een werkgever PSA signaleert, des te minder problemen het oplevert. Het kan lastig zijn om erachter te komen of een werknemer een hoge werkdruk ervaart. Niet alle werknemers praten hier graag over. Eén van de mogelijkheden om te weten te komen of een werknemer last van een hoge werkdruk heeft, is door hierover in gesprek te gaan. Leidinggevenden kunnen hier ook naar vragen tijdens de functioneringsgesprekken. Op organisatie- en afdelingsniveau is werkdruk te meten door een werknemerstevredenheidsonderzoek te doen.

Bijlagen bij dit bericht

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
E-learning | VideoCollege 12 minuten