Alleen concernregeling WKR bij volledig eigendom aandelen

13 september 2018 | Door redactie

Uw organisatie mag voor verschillende bedrijven in het concern alleen de gezamenlijke vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) hanteren als de bedrijven in het concern het hele kalenderjaar in dezelfde handen zijn. Dat heeft de rechtbank begin dit jaar bepaald.

Van alle niet-onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen die uw organisatie aan werknemers uitdeelt, kan 1,2% van de fiscale loonsom onder voorwaarden toch voor werkgever en werknemer onbelast blijven. Bedrijven die onder hetzelfde concern vallen, kunnen die vrije ruimte (tool) van 1,2% sinds 2015 samennemen en zo één overkoepelende vrije ruimte hanteren. Eén van de voorwaarden is dan wel dat de concernonderdelen die deelnemen het hele jaar een concern hebben gevormd. Dit is bevestigd in een zaak die eerder dit jaar door Rechtbank Noord-Holland werd beslecht.

Aandelen niet het hele jaar dezelfde eigenaar

In deze zaak was een uitgever met twee bedrijven door de inspecteur van de Belastingdienst teruggefloten na het toepassen van de concernregeling van de WKR (infographic) over 2015. De uitgever zou namelijk pas in februari 2015 formeel de aandelen van beide bedrijven in handen hebben gekregen. De rechter was het met de inspecteur eens; het toepassen van de concernregeling was alleen mogelijk als de aandelen van beide bedrijven van het concern op 1 januari 2015 al juridisch en economisch dezelfde eigenaar hadden. Omdat dit niet het geval was, kon de concernregeling niet worden toegepast.

Voorwaarden voor toepassing concernregeling

De concernregeling van de werkkostenregeling kan worden toegepast als er sprake is van één van de volgende drie situaties:

  • Uw organisatie heeft gedurende het hele kalenderjaar een belang van ten minste 95% in een andere werkgever.
  • Een andere werkgever heeft gedurende het hele kalenderjaar een belang van ten minste 95% in uw organisatie.
  • Een derde heeft gedurende het hele kalenderjaar een belang van ten minste 95% in uw organisatie en daarnaast een belang van ten minste 95% in een andere werkgever.

Concernonderdelen die in de loop van het jaar worden ingelijfd of afgestoten, vallen voor dat jaar dus buiten de concernregeling.
Rechtbank Noord-Holland, 31 januari 2018, ECLI (verkort): 545