Belastingplan 2020: verhoogde vrije ruimte

17 september 2019 | Door redactie

De vrije ruimte van de werkkostenregeling wordt per 2020 hoger. Dat staat in het Belastingplan 2020 dat op Prinsjesdag werd gepresenteerd. Vooral kleine werkgevers hebben profijt van de verhoging van de vrije ruimte.

Eerder dit jaar werd al aangekondigd dat de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) vergroot zal worden. Doordat over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom van organisaties een vrije ruimte gaat gelden van 1,7%, hebben vooral kleine werkgevers meer ruimte om onbelast bijvoorbeeld kerstpakketten uit te delen. Boven de € 400.000 blijft de vrije ruimte 1,2%. De wijziging is nu daadwerkelijk opgenomen in het Belastingplan 2020, dat op Prinsjesdag is gepubliceerd.

Extra ruimte: € 1.600

Voor werkgevers levert de verruiming van 1,2% naar 1,7% € 2.000 extra vrije ruimte op: 0,5 procentpunt x € 400.000. Als zij over datzelfde bedrag 80% eindheffing zouden moeten betalen, zou hun dat € 1.600 kosten. Werkgevers die de vrije ruimte regelmatig overschrijden, kunnen dus behoorlijk wat voordeel behalen met de hogere vrije ruimte.

Download de complete Miljoenennota 2020 (pdf) en het Belastingplan 2020 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.