Kamer vraagt om extra verhoging vrije ruimte per 2023

26 september 2022 | Door redactie

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen die volgden op Prinsjesdag heeft de Tweede Kamer twee moties aangenomen waarmee de Kamerleden het kabinet verzoeken de vrije ruimte van de werkkostenregeling per 2023 eenmalig te verruimen.

Lees ook het nieuwsbericht Vrije ruimte WKR gaat in 2023 tijdelijk naar 3%

Op Prinsjesdag werd bekend dat het kabinet de vrije ruimte over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom wil verhogen met 0,22%-punt naar 1,92%. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen nam de Tweede Kamer twee moties aan waarmee Kamerleden vragen om een grotere verruiming per 1 januari 2023. In de eerste motie wordt geen concreet percentage genoemd, maar wordt het kabinet verzocht de vrije ruimte te verruimen waardoor werkgevers meer ruimte krijgen om werknemers te compenseren voor de hoge (energie)prijzen via een eenmalige belastingvrije bonusuitkering.

Hoge energiekosten vragen om hogere vrije ruimte

De Kamerleden die de tweede motie opstelden, verzoeken het kabinet de werkkostenregeling (WKR) in 2023 eenmalig uit te breiden naar 3%. Dit verzoek is gedaan in het kader van de stijgende (energie)kosten voor het midden- en kleinbedrijf. Het is nu aan het kabinet om te beslissen wat er met de aangenomen moties gebeurt. Het kabinet is niet verplicht deze uit te voeren. Nu is het eerst nog wachten op de officiële aankondiging van de verruiming van de vrije ruimte met 0,22%-punt. Het was het kabinet nog niet gelukt om het uitgewerkte voorstel voor deze verruiming op Prinsjesdag al mee te sturen met het Belastingplan 2023. Het voorstel volgt daarom zo snel mogelijk in een nota van wijziging.