Nieuwe berekening branche-eigen producten per 2020

Werkgevers moeten per 2020 op een andere manier berekenen wat de waarde is van de vergoeding of verstrekking van een branche-eigen product dat zij aan werknemers uitdelen. Nu is de bedrag dat derden moeten bepalen nog doorslaggevend, maar dat wordt de waarde in het economische verkeer. Dat werd bekend op Prinsjesdag.

17 september 2019 | Door redactie

Werkgevers mogen aan werknemers onbelast korting geven op zogenoemde producten uit eigen bedrijf. Daarvoor geldt dat zij maximaal 20% mogen aftrekken van de waarde in het economisch verkeer. Geven zij echter een vergoeding voor een branche-eigen product of verstrekken ze het product aan de werknemer — en geven ze dus geen korting — dan moeten ze de zogenoemde derdenprijs hanteren: de prijs die een derde voor het product zou moeten betalen. Het Belastingplan 2020 brengt daar verandering in: de waarde in het economisch verkeer wordt in beide situaties bepalend. 

Meestal consumentenprijs

Nu kan het nog zo zijn dat de waarde van producten uit eigen bedrijf wordt bepaald door de derdenprijs en dat de korting 20% van de waarde in het economisch verkeer is. Als een derde bijvoorbeeld € 10 voor een product moet betalen dat de werkgever aan een werknemer uitdeelt, dan moet diezelfde € 10 belast worden bij de werknemer of als eindheffingsloon ondergebracht worden in de vrije ruimte. Krijgt de werknemer echter niet het product cadeau, maar alleen de gericht vrijgestelde 20% korting, dan is die maximale korting gebaseerd op de waarde in het economisch verkeer. Is die waarde bijvoorbeeld € 8, dan is de maximale onbelaste korting dus € 1,60. Het verschil in de waardering van de vergoeding of verstrekking van het hele product versus de korting verdwijnt per 1 januari 2020: dan is de waarde in het economisch verkeer altijd doorslaggevend. Meestal is dat de prijs die een consument voor het product moet betalen.

Download de complete Miljoenennota 2020 (pdf) en het Belastingplan 2020 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.

Bijlagen bij dit bericht