Printer op thuiswerkplek is meestal belast

22 november 2023 | Door redactie

Veel werknemers vinden het belangrijk om de mogelijkheid te hebben om thuis te werken. Veel werkgevers bieden hun werknemers deze mogelijkheid. Als een werkgever thuiswerk faciliteert, moet hij zich aan de fiscale regels van de werkkostenregeling (WKR) houden. Hoe zit het met de vergoeding of verstrekking van de printer thuis?

In totaal werkten Nederlanders in 2022 gemiddeld 11 uur thuis per week thuis. Twee jaar daarvoor was dat nog 19 uur. Wel willen meer werknemers de mogelijkheid hebben tot thuiswerken. In 2021 vond 55% van de werknemers dit belangrijk, vorig jaar was dat 61%. Dat blijkt uit de Arbobalans 2022 van TNO.

Onbelaste verstrekkingen op de thuiswerkplek in de WKR

Voor de werkplek thuis gelden voor de volgende vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen binnen de WKR de volgende gerichte vrijstellingen:

Printer als noodzakelijke apparatuur

Er geldt een gerichte vrijstelling voor vergoede, verstrekte of ter beschikking gestelde voorzieningen die de werknemers nodig hebben voor hun werk én die de werkgever als eindheffingsloon heeft aangewezen. Dit noodzakelijkheidscriterium geldt alleen voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur. Een voorbeeld van 'dergelijke apparatuur' is een printer. De werkgever kan dus gebruik maken van de gerichte vrijstelling voor noodzakelijke voorzieningen voor de printer op de thuiswerkplek van de werknemer als:

  • de printer naar het redelijke oordeel van de werkgever noodzakelijk is voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking;
  • de werknemer de printer moet teruggeven of de restwaarde aan de werkgever moet terugbetalen als hij deze niet meer nodig heeft voor de dienstbetrekking;
  • de printer geen onderdeel is van een cafetariaregeling.

Voldoet de printer niet aan de voorwaarden van het noodzakelijkheidscriterium? Dan gaat deze ten koste van de vrije ruimte als de werkgever deze aanwijst als eindheffingsloon. Voor zover de vrije ruimte wordt overschreden, is de werkgever 80% eindheffing verschuldigd.

Bijlagen bij dit bericht