Opties voor salarisvermelding in vacaturetekst

Het salaris is voor velen een belangrijke, zo niet de belangrijkste, reden om te werken. De hoogte van het salaris kan het verschil maken voor iemand die twijfelt om te reageren op een vacature. Toch ontbreekt in veel vacatureteksten een salarisvermelding.

26 oktober 2021 | Door redactie

Een werkgever heeft veel vrijheid bij het opstellen van een vacaturetekst. Zo hoeft de werkgever niets over het salaris te vermelden. Bij de keuze voor een nieuwe baan is het salaris vaak wel van doorslaggevend belang. Daarom is het voor (potentiële) sollicitanten prettig als de vacaturetekst enige duidelijkheid over de geldelijke beloning geeft. De salarisvermelding geeft bovendien een indicatie van de zwaarte van de functie en kan weergeven hoeveel groei er mogelijk is.

Voordelen van salaris in vacaturetekst

Ook voor de werkgever heeft de salarisindicatie voordelen. Naast de prettigere sollicitatie-ervaring voor sollicitanten, kan het leiden tot het tijdig vaststellen van mismatches, biedt het de werkgever de mogelijkheid zich te onderscheiden en verbetert het de vindbaarheid van de vacature in Google. Steeds meer werkgevers lijken hiervan doordrongen: volgens Jobdigger bevatte in 2020 26% van de vacatures een salarisvermelding. In 2018 ging het nog om 16%.
Een nadeel kan zijn dat de nadruk onbedoeld op geld komt te liggen. Misschien werft de werkgever liever met zaken als de inhoudelijke uitdaging, de waarde van het werk, autonomie en werkplezier. Daarnaast zijn organisaties mogelijk angstig voor concurrerende werkgevers en scheve gezichten in de eigen organisatie. De vraag is of dat nog van deze tijd is, ook gezien de Europese wetgeving die in ontwikkeling is voor meer transparantie over de lonen richting sollicitanten en werknemers.

Salarisindicatie kent veel variaties

Een werkgever heeft diverse opties als hij in de vacaturetekst iets over het salaris wil vermelden. Enkele voorbeelden:

 • Een concreet bedrag
  Dat biedt duidelijkheid, maar beperkt (ogenschijnlijk) de ruimte voor onderhandeling. Het stoot mogelijk sollicitanten af. Staat het bedrag vast, dan is dit een logische optie.
 • De salarisschaal van de cao (met het minimum- en maximumbedrag) of een andere range waarbinnen onderhandeling mogelijk is
  Hoewel dit minder concreet is, geeft het wel inzicht en kan de lezer van de vacaturetekst inschatten of een sollicitatie zin heeft. De werkgever hoeft er echter niet op te rekenen dat de sollicitant bij de onderhandeling aan de onderkant van de range gaat zitten.
 • Het standpunt dat het salaris wordt afgestemd op iemands waarde of bijdrage
  Met deze optie blijft de werkgever onnodig onduidelijk als de functie aan een schaal gebonden is. Het kan de werkzoekende ook het idee geven dat het alle kanten op kan, zowel qua salaris als qua functie. Dat kan evenwel een bewuste keuze van de werkgever zijn.
 • Een zin met de term ‘marktconform salaris’
  Deze optie vinden veel mensen nietszeggend en makkelijk. Want wat is marktconform? Is dat een nette manier om te zeggen dat de beloning gemiddeld of matig is?