Salaris is onderhandelbaar, maar niet altijd

3 november 2023 | Door redactie

In deze krappe arbeidsmarkt hebben sollicitanten wat te wensen, of zelfs te eisen, ook ten aanzien van het startsalaris. Toch is dit niet altijd onderhandelbaar. Dat blijkt uit onderzoek van Tilburg University en Rendement Uitgeverij naar de werving-en-selectiepraktijken in Nederland.

In veel gevallen is het salaris onderhandelbaar. Zo zegt 15% van de deelnemers aan het onderzoek dat het salaris altijd onderhandelbaar is. Bij 21% van de organisaties is het salaris vaak onderhandelbaar en bij 58% soms. In slechts 6% van de organisaties is het eerste salarisaanbod ook het definitieve aanbod. Werkgevers die in een vacaturetekst meer duidelijkheid willen geven over het salaris, hebben verschillende mogelijkheden.

Bij gros van werkgevers zit er een idee achter het salaris

Nieuwe werknemers krijgen in elk geval vrijwel altijd een salaris dat gelijkwaardig is aan dat van werknemers in een vergelijkbare functie. Hiervoor gebruiken werkgevers het vaakst een vaste systematiek, zoals salarisschalen (68% doet dit). Maar organisaties nemen vaak ook de salarissen van de huidige werknemers als basis (32%, er waren meerdere antwoorden mogelijk). Iets minder dan 2% van de organisaties kijkt in het geheel niet naar de salarisniveaus van anderen. Werkgevers doen er goed aan niet te snel voorbij te gaan aan de beloning voor vergelijkbare functies, onder meer omdat een ‘scheef’ salarishuis tot onvrede onder (andere) werknemers kan leiden.

Arbeidsvoorwaarden vaak op basis van cao

Bij de overige arbeidsvoorwaarden is er gemiddeld genomen iets minder speelruimte. Op de vraag in hoeverre (secundaire) arbeidsvoorwaarden vooraf zijn bepaald, geeft 12% van de deelnemers aan dat dit altijd zo is en dat er dus geen ruimte is om hierover te onderhandelen. Bij 7% van de organisaties zijn de arbeidsvoorwaarden vaak vooraf bepaald, bij 45% soms en bij 36% nooit.
Om arbeidsvoorwaarden op te stellen, wordt vooral gebruikgemaakt van (intern) direct beschikbare informatie, zoals een vast arbeidsvoorwaardenpakket op basis van de cao (78% van de deelnemende organisaties), voorwaarden van andere werknemers in een vergelijkbare rol (58%) en interne richtlijnen (41%). Bronnen waarvoor werkgevers zelf meer op onderzoek moeten, zoals informatie vanuit de overheid, marktonderzoek en oude vacatures, worden aanzienlijk minder vaak gebruikt. In 80% van de organisaties is HR betrokken bij het opstellen van de arbeidsvoorwaarden, op afstand gevolgd door de toekomstige manager (56%).

Lees voor meer onderzoeksresultaten ook het overzichtsartikel Hoe pakken organisaties in Nederland hun werving en selectie aan?

Tilburg University heeft in samenwerking met Rendement Uitgeverij onderzoek gedaan naar de werving-en-selectiepraktijken in Nederland. Deze vragenlijst is ingevuld door ruim 1.100 professionals. Meer publicaties over de uitkomsten van het onderzoek vindt u op de themapagina Werving en selectie en LinkedIn.