Stemt meerderheid Eerste Kamer in met de WAB?

21 mei 2019 | Door redactie

Het ziet ernaar uit dat een meerderheid van de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB). Wel moet minister Koolmees van SZW hiervoor vóór de zomer de plannen voor een nieuw zzp-beleid hebben uitgewerkt.

Op dinsdag 28 mei 2019 stemt de Eerste Kamer over de WAB. De verwachting is dat het grootste deel van de maatregelen – bijvoorbeeld de verlenging van de ketenbepaling en de wijzigingen in de transitievergoeding – zoals gepland op 1 januari 2020 ingaan. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer was er kritiek dat niet eerst wordt gewacht op het advies van de Commissie Borstlap, die onderzoek doet naar regels en wetgeving rond de arbeidsmarkt van de toekomst, en op de evaluatie van de Wet werk en zekerheid (WWZ).  

Uitstel voor pensioenregeling payrollers

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) snapte het bezwaar van de Eerste Kamerleden, maar gaf aan dat nu al duidelijk is dat de huidige arbeidsmarktwetgeving op bepaalde punten niet goed werkt. Hij wil de WAB daarom gewoon per 1 januari 2020 invoeren. Wel komt er uitstel voor de verplichte pensioenregeling voor payrollers. De minister heeft toegezegd deze maatregel pas per 1 januari 2021 in te laten gaan.

Uitwerking plannen voor zzp'ers

Tijdens de behandeling van de WAB uitten de Eerste Kamerleden ook hun zorgen over het zogenoemde ‘waterbed-effect’. Door de strengere regels die gaan gelden voor payrollwerknemers zullen werkgevers gebruikmaken van andere vormen van flexibel werk, zoals het inzetten van uitzendkrachten of zzp’ers. De Eerste Kamer wil daarom vóór de zomer een uitwerking ontvangen van de plannen voor de nieuwe regels die gaan gelden voor zzp’ers (met een definitief tijdspad). De Kamerleden zijn hierbij vooral gespitst op de bescherming van zzp’ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt en de maatregelen gericht op het tegengaan van schijnzelfstandigheid. Overigens hoeft dit nog geen concreet wetsvoorstel te zijn. Dit dient minister Koolmees naar verwachting in de tweede helft van 2019 in bij de Tweede Kamer. De nieuwe regels voor zzp’ers moeten per 2021 ingaan.