Langer zwangerschapsverlof bij tweeling?

14 maart 2012 | Door redactie

Werkneemsters die in verwachting zijn van een meerling, hebben meer kans op gezondheidsklachten als ze vóór de bevalling te lang doorwerken of na de bevalling te snel weer aan de slag gaan. Daarom laat de Tweede Kamer onderzoeken of zij een paar weken langer verlof kunnen krijgen.

Zwangere werkneemsters hebben recht op 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. In die periode betaalt UWV hun een uitkering van 100% van het loon. U vraagt deze uitkering op basis van de Wet arbeid en zorg aan bij UWV. Daarbij kunt u kiezen of u de uitkering rechtstreeks aan de werknemer laat uitbetalen of via uw onderneming laat lopen.

Altijd recht op tien weken bevallingsverlof

Voor de duur van het verlof doet het er niet toe of de werkneemster in verwachting is van één kind of van een meerling. Het zwangerschapsverlof begint altijd tussen de zes en vier weken vóór de datum waarop de werkneemster is uitgerekend. Na de bevalling heeft ze altijd recht op minstens tien weken bevallingsverlof.
Uit een enquête (ppt) van De Nederlandse Vereniging voor Ouders van Meerlingen (NVOM) blijkt dat meer dan 80% van meerlingzwangere werkneemsters tot vier weken voor aanvang van het verlof blijft werken. Het advies voor meerlingzwangere werkneemsters is echter om na 20 weken maximaal 50% te werken en met 26 tot 30 weken te stoppen met werken. Bij meerlingen is er namelijk een verhoogd risico op vroeggeboorte en een laag geboortegewicht. Ook zijn de zwangerschap zelf, de bevalling, de kraamperiode en de herstelperiode veel zwaarder dan bij zwangerschap van één kind. Doorwerken kan de gezondheid van moeder en kind in gevaar brengen.

Ziektewet voorziet al in verlenging van verlof

De verlenging van het verlof bij meerlingenzwangerschappen met twee of drie weken zou veel ziekteverzuim kunnen voorkomen. In veel andere Europese landen bestaan zulke extra dagen al. In Frankrijk krijgen meerlingmoeders bijvoorbeeld 18 dagen extra verlof.
In de Wet modernisering verlof en arbeidstijden die nu bij de Tweede Kamer ligt, zijn geen extra verlofdagen voor meerlingzwangerschappen opgenomen. De redenering is dat het vangnet van de Ziektewet al voorziet in een verlenging van het zwangerschaps- en bevallingsverlof als dat om gezondheidsredenen nodig is.