De juiste code bij vertrek van de stagiair

9 augustus 2021 | Door redactie

Bij het einde van een stage is het voor de werkgever van belang om het juiste aan te geven bij ‘Code reden einde arbeidsovereenkomst’ in de aangifte loonheffingen. Wat de werkgever moet invullen, hangt af van het soort dienstbetrekking dat de stagiair had.

Door het invullen van de ‘Code reden einde arbeidsovereenkomst’ in de aangifte loonheffingen heeft UWV inzicht in de reden van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met de stagiair. UWV kan zo op een juiste wijze het recht op een uitkering van de werknemersverzekeringen vaststellen. 

Verschil bij fictieve en echte dienstbetrekking

Een stagiair kan via drie ‘constructies’ (infographic) bij een werkgever aan de slag. Hij kan in echte dienstbetrekking zijn, in fictieve dienstbetrekking of helemaal geen dienstbetrekking hebben. Ontvangt een stagiair een reële beloning (bijvoorbeeld het minimumloon), dan is hij in echte dienstbetrekking. In de aangifte loonheffingen gebruikt de werkgever ‘Code aard arbeidsverhouding’ 1 (arbeidsovereenkomst). Bij beëindiging van deze arbeidsovereenkomst moet de werkgever een ‘Code reden einde arbeidsovereenkomst’ invullen. Welke code gebruikt moet worden, hangt af van de situatie. Bij het einde van de stage zal dat meestal code 30 (einde van rechtswege vanwege verstrijken duur arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd) zijn.

Stagiair in fictieve dienstbetrekking

Als de stagiair in fictieve dienstbetrekking was, levert de werkgever geen ‘Code reden einde arbeidsovereenkomst' aan bij het einde van de stage. De werkgever mag in deze situatie niet code 99 (een andere, hiervoor niet genoemde reden) gebruiken. Een stagiair is in fictieve dienstbetrekking als hij een beloning ontvangt die niet reëel is (bijvoorbeeld de helft van het minimumloon). Voor deze stagiair vult de werkgever code 7 (stagiair) in bij 'Code aard arbeidsverhouding'.