De verwachte tarieven in de loonheffingen voor 2024

20 september 2023 | Door redactie

Gisteren zijn op Prinsjesdag de plannen voor het komende kalenderjaar gepresenteerd en die bevatten al heel wat tarieven die gaan gelden vanaf 2024. Welke bedragen en percentages voor de loonheffingen zijn al – onder voorbehoud – bekendgemaakt?

Elk jaar worden op Prinsjesdag – naast het Belastingplan, de Miljoenennota, de Macro Economische Verkenning van het Centraal Planbureau (CPB) en de Overige fiscale maatregelen – de begrotingen voor de diverse ministeries voor het komende kalenderjaar gepresenteerd. 

Prinsjesdagstukken bevat verschillende tarieven

In het Belastingplan 2024 en de begrotingen staan al heel wat tarieven voor de loonheffingen voor 2024. Zo gaat het onder meer om de tarieven voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen (die een voorheffing is op de inkomstenbelasting en dus dezelfde percentages en schijflengtes hanteert). Maar ook de ontwikkelingen in de heffingskortingen en de percentages die gelden voor de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) zijn op Prinsjesdag bekendgemaakt. 

Tarieven 2024 nog onder voorbehoud

De Prinsjesdagstukken zijn nog niet door de Tweede en Eerste Kamer afgehamerd. Daarom kunnen er nog veranderingen in de tarieven optreden voor ze per 2024 van kracht worden. Hieronder staan de Prinsjesdagberichten met alle voorlopige tarieven voor de loonheffingen op een rij: 

Download de belangrijkste Prinsjesdagstukken in pdf, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.