Centraal aandeelhoudersregister toch weer in beeld

23 september 2022 | Door redactie

Het kabinet gaat onderzoeken of het zinvol is om een centraal aandeelhoudersregister in te voeren. Daarin zouden de aandeelhouders van bijvoorbeeld Nederlandse bv’s komen te staan. Eerder heeft de overheid de invoering van zo’n register steeds afgehouden.

Enkele partijen in de Tweede Kamer pleiten al een paar jaar voor de invoering van een centraal aandeelhoudersregister, afgekort CAHR. In dit register zouden dan gegevens moeten komen van alle aandeelhouders van Nederlandse bv’s en niet-beursgenoteerde nv’s. Elke keer als er een aandelentransactie plaatsvindt, registreert de betrokken notaris dat in het CAHR.

UBO-register heeft voorrang gekregen

Voor registratie in het CAHR maakt het niet uit hoe groot het aandelenbelang is, alle aandeelhouders moeten zich registreren. Daarmee verschilt het CAHR van het UBO-register (infographic), dat sinds 2020 bestaat. Zo hoeft een bv een aandeelhouder pas als ‘ultimate beneficial owner’ (UBO) in te schrijven als diegene minstens 25% van de aandelen houdt. 
Mede vanwege de komst van het UBO-register heeft de regering eerder de invoering van een CAHR afgehouden. Eén register is wel even genoeg, zo vond ook een deel van de Tweede Kamer destijds. Maar het kabinet komt daar nu enigszins van terug. In een reactie op een rapport over de vermogensverdeling in Nederland erkent de regering dat een CAHR van meerwaarde kan zijn. Het kabinet zegt toe zich ‘te verdiepen in de potentie’ van het register.

Onderzoekers: meer zicht op aanmerkelijk belang

Volgens de onderzoekers kan die potentie – voor beleidsmakers – erin zitten dat met het CAHR meer zicht komt op de waarde van het aanmerkelijk belang in Nederland. Dat kan helpen om meer gericht beleid te maken. Nu is de waarde en de verkrijgingsprijs van de aandelen onduidelijk, omdat dit niet terug hoeft te komen in de aangifte. De belastingplichtige hoeft namelijk alleen een eventuele winstuitkering of een winst op aandelenverkoop op te geven, in box 2 van de inkomstenbelasting.

Ingrepen in box 2 en vennootschapsbelasting

Het kabinet gaat in de reactie (pdf) op het rapport ook verder in op andere maatregelen die de vermogensongelijkheid moeten terugdringen. Daarbij ook een opsomming van voorstellen die onder meer op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt, zoals de invoering van twee schijven in box 2 en het ophogen van het lage tarief in de vennootschapsbelasting. Ook heeft het kabinet zich tot doel gesteld om opmerkelijke belastingconstructies en oneigenlijk gebruik van fiscale regelingen aan te pakken. Dit programma moet uiteindelijk € 550 miljoen per jaar opleveren. Verder wil de regering de ontwikkeling van de vermogensverdeling beter monitoren en daar ook vaker verslag van doen aan het parlement.