Loondoorbetaling zieke AOW’er definitief naar 6 weken

26 mei 2023 | Door redactie

Werkgevers hoeven per 1 juli 2023 bij ziekte van een AOW-gerechtigde werknemer het loon nog maar zes weken door te betalen. De verkorte termijn geldt ook voor de re-integratieverplichtingen, het opzegverbod bij ziekte én het recht op een Ziektewet-uitkering.

Om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om met ouderen te werken (artikel), werd in 2016 de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd ingevoerd. Gevolg was onder meer dat werkgevers het loon van een arbeidsongeschikte AOW’er voortaan ‘slechts’ 6 weken moesten doorbetalen, in plaats van de reguliere 104 weken bij ziekte. Uit vrees dat de AOW’ers anderen op de arbeidsmarkt zouden verdringen, bepaalde overgangsrecht dat de termijn voorlopig 13 weken zou blijven. Omdat die verdringing is uitgebleven, eindigt per 1 juli 2023 het overgangsrecht en gaat de wettelijke termijn van 6 weken in, zo is te lezen in het Staatsblad. De termijn van 13 weken blijft wel van toepassing op AOW’ers die al vóór 1 juli 2023 ziek zijn.

Ziekteperioden relevant voor loondoorbetalingstermijn

Wil een werkgever vaststellen of voor een arbeidsongeschikte AOW’er een termijn van 6 weken of 13 weken geldt, dan zijn ook de regels voor het samentellen van ziekteperioden relevant. Als twee ziekteperioden elkaar met een onderbreking van minder dan 4 weken opvolgen, wordt dit namelijk gezien als één ziekteperiode. Dus als een werknemer enkele weken vóór 1 juli 2023 ziek wordt (en dus maximaal 13 weken loon krijgt doorbetaald), herstelt binnen die 13 weken en zich vervolgens binnen 4 weken opnieuw ziek meldt, kan hij de termijn van 13 weken volmaken.

Soepelere re-integratieverplichtingen voor AOW’er

De termijn van 6 weken – of die van 13 weken voor AOW’ers die al vóór 1 juli 2023 ziek zijn – geldt ook voor de re-integratieverplichtingen (toolbox) van werkgevers. Voor een AOW-gerechtigde werknemer gelden soepelere re-integratieverplichtingen: een werkgever hoeft zich alleen te concentreren op de re-integratie van de werknemer in de eigen organisatie, dus niet (ook) bij een andere werkgever. Ook hoeft hij met de werknemer geen plan van aanpak op te stellen.
Verder is de verkorte termijn van toepassing op het opzegverbod tijdens ziekte (artikel). Dat betekent dat een werkgever de AOW’er al na 6 (of 13) weken kan ontslaan, ook als hij nog ziek is. Eindigt het contract van de AOW’er tijdens de loondoorbetalingsperiode, dan heeft hij recht op een Ziektewet-uitkering. Maar per 1 juli dus ook voor maximaal 6 weken.

Wilt u de voortgang van een wetsvoorstel bijhouden? Controleer dan regelmatig dit overzicht van voorstellen voor wetten en regelingen op het gebied van personeel en arbeid (account nodig).