Verbod op flitsbezorging door kinderen tot 16 jaar

29 september 2023 | Door redactie

In navolging van maaltijdbezorging wordt ook flitsbezorging verboden voor kinderen tot 16 jaar. De maatregel moet op zeer korte termijn ingaan, meldt demissionair minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.

In april van dit jaar kondigde toen nog missionair minister Van Gennip een aantal maatregelen aan om de wet- en regelgeving voor kinderarbeid te moderniseren. Eén van die maatregelen is om het verbod op maaltijdbezorging voor kinderen tot 16 jaar uit te breiden met flitsbezorging (het binnen enkele minuten van leveren van boodschappen uit de supermarkt), waarbij sprake is van deelname aan het verkeer met een voertuig, zoals een fiets of een e-bike.

Soortgelijke arbeidsrisico’s als bij maaltijdbezorging

Het verbod op maaltijdbezorging voor kinderen tot 16 jaar geldt al sinds 1 juli 2020. De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft geconstateerd dat er bij flitsbezorging sprake is van soortgelijke werkzaamheden en als gevolg hiervan soortgelijke arbeidsrisico’s als bij maaltijdbezorging. Bovendien bestaat het risico dat er door de arbeidsmarktkrapte meer kinderen tot 16 jaar als flitsbezorger aan de slag gaan.
Werkgevers die het verbod na inwerkingtreding overtreden, zijn direct beboetbaar. Het verbod ziet ook op het als zelfstandige flitsbezorgen door kinderen tot 16 jaar. Het verbod treedt een maand na publicatie van de wijziging van de Nadere regeling kinderarbeid in de Staatscourant. Werkgevers van flitsbezorgers doen er goed aan om lopende contracten en geplande werkzaamheden voor kinderen tot 16 jaar zo snel mogelijk te beëindigen.

Update 5-10-2023: de wijziging is op 5 oktober gepubliceerd in de Staatscourant. Dat betekent dat het verbod op 5 november in werking treedt.